3. loengus

Mõtted, mis said kirja pandud 3. loengus.

3. loengu õppematerjali nägemiseks klikka siia.

Tunnikavas ei tohiks olla sõnu teab ja oskab!

Eesmärgid – Miks? eesmärgid tuleb sõnastada õpetaja vaatenurgast., milleni soovib jõuda. Eesmärk (goal)  jaguneb mitmeks õpitulemuseks (learning outcome).

Teab, st fakt loetelu või vastavused

Mõiste, slaidipõhi

Miks? Mida? Kuidas?

Informaatika tunni õpiväljund

Näidistund, koostatud loengus ühiselt

Teema: slaidi kujundamine 6. klass

Õpilane

 • valib sobiva slaidipõhja

 • muudab fondi suurust, värvi

 • lisab üleminekud (salidi, animatsioonid)

 • vahetab salidi malli (need, mis on juba arvutis olemas)

 • selgitab oma sõnadega malli ja salidipõhja erinevust

 • hindab slaidi kujundust juhise abil

Minu koostatud informaatika tunni õpiväljund

Teema: Wordi dokumendile laadide lisamine

klass 10

Eesmärgid:

Õpilane

 • selgitab oma sõnadega laadi mõistet

 • märgistab etteantud vormindamata teksis pealkirjad sobiva laadiga

 • koostab märgistatud laadidega tekstile automaatselt sisukorra

 • koostab märgendatud pealkirjadega etteantud teksi põhjal sisukora ja lisab sellele sobiva malli

Tunni ülesehitus, slaid nr 4 Õppesündmused Gagne (1967)

šerifiga fond ja ilma šerifita fond

10. klassi järgmises tunnis, teemad: allikate loetelu, viitamine. Automaatse allikate loetelu loomine.

Harjutasime loengus tunnikava koostamist

Tulpdiagrammide koostamine 10. klassile

http://lemill.net/lemill-server/content/lessonplans/tulpdiagrammi-loomine

10.klass

põhimõisted: tulpdiagramm, andmed, exeli

eesmärgid

Õpilase eesmärgid

 • valib sobiva tulpdiagrammi

 • muudab andmeid diagrammides

 • selgitab oma sõnadega tulpdiagrammi mõistet

Õpetaja eesmärgid

 • demostreerib erinevaid tulpdiagramme

Rohkem ei jõudnud loengus mõelda.

Tunni käik:

Meetodid: Rühamtöö puhul selgitada, kas homogeene või hetrogeene rühm

Vahendid:

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga