28. aprilli loeng

Küsimus: Kust alustada informaatika õpetamist?

Jõudsime järeldusele, et tuleks alustada tekstitöötlusest. Teksti sisestamine teha avastusõppena. Notepad, seejärel WordPad ja alles siis MicrosoftOffice, et selgitada välja õpilaste eelteadmised ja -oskused.

Õpiobjekt seotud esitlusega

õpiobjekt seotud informaatika õppekavaga

Hindamismudelid otsi Googlest

Üks peab olema üles laetud Koolielu keskkonda. Laen selle üles Koolielus, siis tuleb see saata moderaatorile.

Ainetevaheline lõiming

Esiteks – ajastatakse aineõpetaja ja informaatikaõpetaja ainekavad nii, et saaks informaatikaõp juba varem näiteks õpetada referaadi koostamist või slaidiprogrammi.

Teine pädevus toon ainekavasse üldpädevused

Üldpädevused Põhikooli õppekavas

http://www.vabaharidus.ee/public/files/votmepadevused.pdf

Euroopa liidu üldpädevused

http://www.oppekava.ee/index.php/LINK_8._%C3%9Cldp%C3%A4devuste_k%C3%A4sitlus_%C3%B5ppekava_%C3%BCldosas

Kolmas pädevus – läbivad teemad

http://www.oppekava.ee/images/5/5d/L%C3%A4bivad_teemad_juhendmaterjal_31_03_09.pdf

Teabekeskkond ning tehnoloogia ja innovatsioon

Projekt koostada rühmatööna, mille tulemusel peab saama 3 erinevas õppeaines hinde.

Näiteid õpiprojektide liikidest

Interneti-jaht reaalne kirjasõber, leida netist keegi, kellega eelnevalt on suheldud, siis selle põhjal loovad sõbrast portree.

Kirjasõbrad

Virtuaalne reisimine, näiteks blogimine käi Marco Polo jälgedes.

Rändav karu Austraalia ja eesti õpilased, kes korraldavad missivõistluse valivad ilusaima karu, mille saadavad teise riiki. Karu rändab iga õpilase juurde koju ning õpilased kirjutavad selle kohta blogi, lõpuks on karu kõikides kodudes käinud ning saadetakse koos blogiga sünnimaalee tagasi. Gümnaasiumi õpilased tõlgivad algklassiõpilaste blogipostitused inglise keelde.

Õpilasvabrik Miksikeses kirjanik kirjutas alguse, siis kõik said kirjutada järje, siis valiti parim järg, siis kirjanik jällegi kirjutas, jälle õpilased kirjutasid jne.

Uurimused GLOBE ilmavaatluse vahendid, AquaDucks veevaatluse vahendid

Simulatsioonimängud http://math.ut.ee/simud/

http://www.htk.tlu.ee/projektipaun/koolitus/tood/i-kooliaste/otsime-kevadet.doc/view

Viimane kooliveerandi päev teha projektipäevaks, mille lõpuks peab iga aineõpetaja näitama, mida ta tunnis tegi. Teemaks: näiteks, kooli saabub Rootsi kuningas, jne

Projekti leht peaks välja nägema näiteks selline

http://math.ut.ee/simud/

 

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga