Rühmatöö: veebitahvlid

Ülesanne: http://oppematerjalid.wordpress.com/2013/03/27/ruhmatoode-teemad-2/

Rühmatöö eesmärgiks on:
  • Uurida põhjalikumalt mingit konkreetset tehnoloogiat või vahendit digitaalsete õppematerjalide loomiseks. Väiksemahuliste vahendite korral sobib ka mitme samalaadse vahendi võrdlus.
  • Koostada veebipõhine õppematerjal, mis annab ülevaate vahendi peamistest võimalustest.
Viive, Taimi ja Marise  rühmatöö on LeMillis kogumikuna Veebitahvlid: http://lemill.net/community/people/viiveabel/collections/veebitahvlid
Koostasin ülevaated vahenditele http://www.scriblink.com/ ja https://corkboard.me/.