3. teema Arvutipõhine testimine

Ülesanne http://oppematerjalid.wordpress.com/2013/03/07/kolmas-teema-arvutipohine-testimine/

1. Valisin testimiseks http://www.quizrevolution.com/

Tegin kasutajakonto gmaili aadressiga, aga sellele ei saabunudki kinnitust. Keskkonda saab sisse logida ka Facebooki kontoga, mida ma ei proovinud. Tegin uue konto teise meiliaadressiga, millele sain kinnituse paari tunni pärast. Tasuta versioonis on piiratud võimalused ja kasutada saab ainult üht tüüpi küsimust nelja valikvastusega. Testi koostamine on loogiline. Valida saab kujundusmalli, lingitava logo. Saab valida, kas küsimused esitatakse kindlas järjekorras, juhuslikult või gruppide sees juhuslikus järjekorras. Iga küsimuse juurde saab lisada teksti, pilti ja videot. Pildi õnnestus lisada .jpg formaadis, aga video lisamine ei õnnestunud. Küsimuste arv ei ole piiratud. Keskkond on kiiresti arenev ja paljude võimalustega, kahjuks aga paljud teenused on tasu eest. Valmis testi saab jagada sotsiaalmeedias ja vistutada ajaveebi. Lihtne on küsimuste redigeerimine, muudatused on kohe nähtavad. Küsimustele vastamisel saab kohese tagasiside, testi lõppedes näidatakse selle testi tulemustabelit (scoreboard) ja parimat tulemust. Premium kasutajad saavad jälgida statistikat, kui palju ja kuidas on testi lahendatud. Lisan siia ekraanipildid testi koostamisest ja lõpuks valminud testi.

t1

t2

t3

Link testile: eesti

Selgus, et minu wordpress ei luba vistutada testi ja muudab koodi lingiks. Küll aega õnnestus “embed code” lisamine weebly keskkonnas.

2. Teadusartiklitest lugesin M.Thelwalli artiklit arvutipõhisest hindamisest. Lühidalt loetust:

  • Arvutipõhiseid teste saab kasutada mitmel otstarbel: õpingute alguses õppijate taseme määramiseks, õpingute jooksul enesekontrolliks ja lõpueksamina.
  • Õpilased harjutasid teste, kus arvuti genereeris küsimused juhuslikult.Õpilaste tulemused paranesid, kui nad tegid korduvalt testi läbi. Suurem osa õppijaid (86%) leidsid, et arvutitestid parandavad nende õpitulemusi, seda eitas vaid 5% õpilastest. Keskmiselt harjutasid õpilased testi neli korda enne hindelist eksamit. Osa õppijaid trükkisid testid välja ja õppisid paberilt.
  • Testiküsimuste koostamine on aeganõudev, eriti kui tuleb palju ülesandeid teha ja neid erinevalt sõnastada. Arvutipõhine hindamine hoiab kokku aega, mis kuluks testide parandamisele. Testide efektiivsus ilmneb korduval kasutamisel paljude aastate jooksul ja suure õppijate arvu korral.
  • On tõendeid, et valikvastustega küsimustega saab kontrollida ka kõrgemaid intellektuaalseid oskusi ja teatud juhtudel võivad arvutitestid olla sama usaldusväärsed kui essee-tüüpi küsimustega ülesanded.
  • Kokkuvõtteks: Arvutipõhised testid on mitmekülgsed õppimisvahendid ja täiendavad traditsioonilisi hindamismeetodeid.

Thelwall, M. (2000). Computer-based assessment: a versatile educational tool. Computers & Education, 34(1), 37–49. doi:10.1016/S0360-1315(99)00037-8