Praktika 8. nädal

25.-29. november, praktika viimane nädal.
Tegevuste poolest väga kiire aeg: toimus matemaatikanädal ja selle raames koolisisene pranglimise võistlus. Peaaegu kõik õpilased käisid vähemalt korra arvutiklassis pranglimas. Seekord olid eelistatud lauaarvutid, kuna hiirega on mugavam ja kiirem seda võistlust teha. Paremad tulemused said need õpilased, kes olid varem peastarvutamist harjutanud. Paistis silma ka, et pranglimine ei ole õpilaste seas kuigi populaarne, kuna nõuab maksimaalset keskendumist ja vaimset pingutust. Kuna see võistlus pole hinde peale, siis osa õpilasi loobusid, kui tehted läksid raskemaks.
Selle nädala rõõmustav uudis oli, et meie kooli võistkond pääses “Targalt internetis” võistlusmängus edasi poolfinaali. Piirkondlik voor toimus meie koolis. Kahjuks ei saabunud kohale kaks võistkonda, nii et omavahel proovisid jõudu ainult kaks kooli. 8.klassi õpilastest koosnev võistkond andis endast parima ja veebruaris astume uuesti võistlustulle, seekord piirkondlike võistluste võitjatega. Sellega kaasneb aga põhjalik ettevalmistus; õpilased on väga motiveeritud, sest parima tiimi auhinnaks on reis Brüsselisse!
Sel nädalal valmis ka arvutiklassi elektrooniline broneerimine. Otsustasin jagada Google keskkonnas detsembrikuu tunniplaani. Kuna aasta lõpus tavaliselt sageneb arvutiklassi külastatavus, siis õpetajad soovisid varakult aegu broneerida. Igaüks saab kirja panna talle sobiva aja tunniplaanis.
Nädala jooksul kasutas meie logopeed aktiivselt sülearvuteid, 6 arvutit viisime tema ainekabinetti, nii said õpilased kõige mugavamalt teha elektroonilisi harjutusi. Koostöös logopeediga uuendasime ka õppimismängude lingikogu. Kuna see link on kooli kodulehel, siis on eesmärgiks ka kooli kodulehe tutvustamine ja aktiivsem kasutamine nii õpilaste kui vanemate seas.
Väga hea tagasiside tuli 1. klassi õpetajalt, kellel soovitasin õpilastele arvutikunsti proovida http://www.zefrank.com/ keskkonnas. Väga lihtne vahend hiirega joonistamiseks, “Start scribbler” teeb lihtsast pildist arvutikunsti. Kõigepealt lapsed kirjutasid oma nime, siis joonistasid lumehelbe ja lõpuks tehti päkapikumaja. Keskkonnas saab ka värve valida, nii valmis igaühel unikaalne kunstiteos. Lapsed said vahepeal “näitusel” ringi käia ja teiste töid vaadata. Tänuväärne vahend, mida soovitan kõigile algajatele!

Praktika 7. nädal

18.-22. november – 7. ja eelviimane praktikanädal.

Moodle 3. koolitusele kogunes 7 õpetajat. Selleks korraks tegin igale osalejale oma Moodle kursuse, kus nad said harjutada materjalide üleslaadimist ja ülesannete koostamist, samuti kursuslaste lisamist õppija ja õpetaja rollis. Mõtlema pani ühe õpetaja küsimus, kas meie koolis keegi veel peale minu oskab abistada Moodle keskkonna administreerimisel. Praegu ma ei tea kedagi teist nimetada. Teadmusjuhtimise aines õppisime töötajate vaiketeadmiste osatähtsust organisatsioonis. See tähendab, et inimestel on teadmised, mida nad on saanud töö ja koolituste käigus, ja kõik teadmised ei ole fikseeritud asutuse dokumentides. Kui praegu samastada mind ja Moodle keskkonda, kas siis midagi juhtub, kui ma ei tööta enam selles asutuses? Siin on kooli jaoks üks ohuallikas, mida peaks teadvustama juhtkonna tasemel, samas tunnetasin taaskord haridustehnoloogi vajalikkust kooli jaoks.

Rõõmu tegi ka kooli sülearvutite aktiivne kasutamine nädala jooksul, just mitme erineva õpetaja poolt. Nimetan ka need ained: tehnoloogiaõpetus, saksa ja inglise keel, majandusõpetus, bioloogia, eripedagoogika. Lisaks kasutasin sülearvuteid ise õpilaste ettevalmistamisel viktoriiniks ja loovtöö juhendamisel. Kõigile soovijatele jätkus arvuteid, ka siis, kui arvutisooviga tuldi välja vahetult enne tunni algust. Kujunemas on mõned selged mustrid mobiilse sülearvutiklassi kasutamisel, mida tahaksin põhjalikumalt analüüsida, kui selleks rohkem aega tekib. Kui tuua konkreetseid näiteid sülearvutite kasutamisest tunnis, siis tekib õpetajatel ka uusi ideid, kuidas klassis sülearvuteid oma aines rakendada. Heade praktikate tutvustamine võiks ka olla ühe infotunni teemaks õpetajatele.

Praktika 2. nädal ja 1. ülesanne

http://htpraktika.wordpress.com/2013/10/12/pohiprakika-1-ulesanne-eneseanaluus/

Väikese hilinemisega teen 2. nädala praktika sissekande. Kuna oli veerandi viimane nädal, siis päevad möödusid väga kiiresti. Miskipärast on nii, et just viimasel nädalal on arvutiklassi kasutamine väga populaarne. Esmakordselt sel aastal külastasid arvutiklassi 1. ja 3. klassi õpetajad ning vene keele õpetaja. Meenutasin õpetajale, kuidas Miksikese keskkonnas õpilaste kontosid hallata. Ikka ununevad paroolid ja kasutajanimed! Suunasin õpilasi ka pranglima. 1. klassi õpilastele andsin hea matemaatikaülesande: arvutiklassis on 13 lauaarvutit, aga õpilasi on kokku 20. Mitu õpilast saab kasutada sülearvuteid? Õpetaja sõnul oskasid lapsed arvutada 10 piires, aga üks poiss ütles kohe õige vastuse: seitse!

Logopeed viis sülearvutitega läbi kaheksa tundi. Taas leidis kinnitust minu arvamus, et õpilased võtavad Windows 8 op-süsteemiga uued sülearvutid kiiremini omaks kui õpetajad. Algklassiõpilastel ei teki mingit probleemi nende kasutamisega ja ilma hiireta saavad nad edukalt hakkama.

Põhipraktika 1. ülesandena kirjeldangi, kuidas suunasin logopeedi kasutama mobiilset sülearvutikomplekti tugiõppe rühmades. Osa tunde viisime läbi arvutiklassis, kuid 4 tunniks teisaldasime sülearvutid teise ruumi. Kuna õpetaja polnud varem kokku puutunud uute arvutitega, siis esialgu tutvustasin kiirelt Windows 8 omapära. Arvutite viimisega teise ruumi tuli ka näidata, kuidas leida üles teine wifi-jaam ja luua internetiühendus. Kuna tegemist oli väikeste rühmadega (kuni 6 õpilast), siis saime kiiresti kõik ettevalmistused tehtud. Osa õpilasi olid esimest korda arvutitunnis, kuid kodust oli neil arvutikogemus olemas. Õpiabi vajavatele lastele sobisid hästi eesti keele harjutused minu kogutud õppimismängude lehelt http://www.getwapps.com/viive, mida oleme koos logopeediga pidevalt täiendanud. Lõpuks tutvusime kooli koduleheküljel söökla menüüga ja vaatasime pildigaleriid. Tunni lõpus tuletasime meelde, kuidas programmid sulgeda ja oma töökoht korrastada. Väga tublid lapsed olid. Logopeed sai kindlust juurde iseseisvalt tundi läbi viia. IT-tehnoloogi ülesanne koolivaheajal on üle kontrollida internetilevi kooli eri ruumides ja testida wifi võrku, et ühendusega ei tekiks probleeme. Selgus, et pidime juurde panema ühe wifi jaama ning kaks jaama välja vahetama kiiremate vastu.

Uuel veerandil saab logopeed kasutada sülearvuteid oma klassiruumis, mis on mõeldud tööks väikeste rühmadega. See variant sobib kõige paremini nii õpilastele kui õpetajale.