Kodutöö: Õpiobjekt

Meie rühma (Maris, Taimi ja mina) õppedisaini projekti teema on “Uurimistööde haldamine kooli tasemel”

Sihtrühm: Õpetajad, kes haldavad uurimistööde koostamist koolis.
Õpiväljund: Õpetaja haldab uurimistööde koostamist.

Rühma õppedisaini projekti kirjeldus asub GoogleDrive dokumendina.

Minu ülesanne oli III osa õpiobjekti koostamine: uurimistöö kaitsmine ja hindamine.

Õpiobjekt asub LeMill keskkonnas: http://lemill.net/lemill-server/content/webpages/uurimistoo-kaitsmine-ja-hindamine-1

Materjal annab vastuse küsimusele, kuidas kujuneb uurimistöö hinne.

Kursuse läbinud õpetaja kontrollib enne õpilase kaitsmisele lubamist, kas õpilasel on olemas:

  • juhendaja hinnang
  • retsensendi hinnang
  • vastused retsensendi küsimustele
  • kokkuvõttev esitlus uurimistööst
  • kaitsekõne

Kaitsekõne koostamisel on abiks LAMS keskkonnas koostatud juhendmaterjal aadressil http://lessonlams.com/sbybnu , Lesson Code: fvk9

Õpiväljund:
oskab nimetada, millistest komponentidest kujuneb uurimistöö hinne
oskab koostada kaitsekõne.