2. kontakttund – suhtlemine

Haridustehnoloogiline nõustamine 20.10.2012 tunni teemad:

 • auditoorne, kombineeritud ja e-õpe
 • suhtlemistasandid
 • suhtlemisstiilid
 • enesekehtestamine
 • kuulamine
 • kuulamistehnikad
 • suhtlemine

Ajurünnak teemal “Miks ei saa kasutada e-õpet”. Milliseid põhjendusi on toodud?
Põhjendused jagunesid nelja rühma:

 • tehnika/ tarkvara
 • juhtkonna roll, õpetajate kartused
 • metoodika
 • mugavus jms

Rühmatööna said kõik “põhjused” vastuargumendid, mis lükkasid väited ümber, näiteks:

e-õpe on keeruline (tehnika, programmid), ei ole aega õppida: võib alustada lihtsamatest vahenditest, kasutada haridustehnoloogi abi programmide otsimisel ja valimisel 

e-õppe kasutusele võtmisel ei ole enam õpetajaid vajaükski tehniline vahend ei asenda elavat inimest, vajalik on materjalide koostamine, ülevaatamine; õpilastele toetamine, juhendamine, tagasiside, hindamine

loodavad materjalid muutuvad avalikuksjärelikult hea materjal, ole uhke selle üle! Atesteerimisel lähevad arvesse avaldatud materjalid. Võimalik kasutada suletud keskkondi; litsentsid.

Väljavõte konspektist: enesekehtestamise plussid:

 • tõstab eneseväärikust
 • soodustab täisväärtuslikke suhteid
 • aitab end paremini tunda ja teistel on parem meiega koos olla
 • inimene ei karda, et teised võivad teda haavata või kontrollida
 • NB! Saad olla sina ise!

Pea meeles, et Sul on õigus:

 • väärikale kohtlemisele,
 • oma tunnetele ja mõtetele, nende väljendamisele,
 • paluda seda, mida vajad,
 • teha vigu ja olla ebatäiuslik ning omada tundeid,
 • määrata ise oma eelistused,
 • olla kordumatu ja erinev,
 • mitte vabandada ja selgitada oma käitumist, kui sa seda ei taha,
 • öelda „ei” ilma süüd tundmata!

Suhtlemine praktiliste näidete kaudu:
I kujundite kirjeldamine: info edastaja on seljaga kuulajate poole,
II kujundite kirjeldamine: info edastajal on kuulajatega silmside,
III kujundite kirjeldamine:info edastaja kirjeldab kujundeid, kuulajad võivad esitada küsimusi.
Igaüks vastutab oma joonise tulemuslikkuse eest! Tulemus kõige täpsem.

Kodus:
Luua dokument, millele oma töös tugineda, tähtaeg 10.11.2012
uuele vahendile juhendi (töölehe) loomine ja tunnis tutvustamise ettevalmistamine.

Tarkvara võib otsida aadressilt: http://go2web20.net/
Tarkvarad, esinejad, kuupäevad: tabelis, valisin tutvustamiseks aja 01.12.