English for Beginners A2.1

Kõigi nelja võõrkeele osaoskuse (kuulamine, lugemine, rääkimine, kirjutamine) integreeritud arendamine juhindudes Euroopa Nõukogu keeleoskustasemete skaala A2 sisust. Õppejõud Merilyn Meristo. Planeeritavad testide toimumise ajad: oktoober ja detsember; teavitamine toimub loengus ja läbi õppejõu blogi: http://www.merilyn-prantsuse-keel.blogspot.com/.

Õppekirjandus: Enterprise 2 Coursebook ( Elementary) by V. Evans and J. Dooley (Newbury: Express Publishing, 1999);
Enterprise 2 Grammar by V. Evans and J. Dooley (Newbury: Express Publishing, 1999)

Ülesanne Kodulugemine min 10 lk.

Valisin lugemiseks Wendy Douthwaite raamatu “The Christmas pony”, Macmillan Children`s Books, 1996

Esimene kontrolltest toimus 10.11, teine test tuleb detsembris.