2. teema: Digitaalsete õppematerjalide koostamine

Ülesanne http://oppematerjalid.wordpress.com/2013/02/22/teine-teema-oppematerjalide-koostamise-vahendid-2/

Loengumaterjalis toodud õppematerjalide koostamise vahenditest olid mulle varasemast tuttavad eXe Learning ja LeMill. Viimases tegime eelmisel semestril rühmatöö aines Õppedisaini alused: http://lemill.net/content/webpages/uurimistoo-kaitsmine-ja-hindamine-1. Tänuväärne peatükk oli Sisupakendamise standardid, mis seletas ära nii mõnegi probleemi, miks ei õnnestu mõnikord sisupakettide eksportimine. Samas on viimasel ajal toimunud veebi kiire areng, mis võib kaasa tuua muudatusi selles valdkonnas.

Tutvusin Taimi toodud õppevahendi näitega myUdutu keskkonnas. Kuna myUdutu kohta on ka põhjalik kasutusõpetus olemas, siis otsustasin proovida enda jaoks tundmatut keskkonda Connexions (http://cnx.org) ja jagan allpool oma kogemusi sellest.

Connexions on veebipõhine dokumentide loomise ja haldamise süsteem haridus-ja teadusasutuste materjalide avaldamiseks. Keskkonnas saab luua ja jagada õppematerjale (Modules) ja ka kogumikke (Collections), mida võib kasutada nii kursustel, raamatutena
aga ka aruannete esitamiseks. Alustasin otsingust. Sisestasin otsingusse õppejõu Hans Põldoja nime ja tulemuseks sain järgmised materjalid: “Sissejuhatus digitaalsetesse õppematerjalidesse” ja “Õppematerjalid ja autoriõigus”.

Tegin endale kasutajakonto ja alustasin artikli loomist (Create a new module). Nimeks panin Eesti Vabariik, alusmaterjaliks valisin Vikipeedia Eesti artikli.

Kõige kiirem viis on importida moodulisse juba eelnevalt olemasolev materjal (Wordi, OpenOffice, LaTex fail). Ma valisin teise tee, luues mooduli osade kaupa (Edit-in-Place). Materjaliks kasutasin Vikipeedia artiklis sisalduvat teksti ja pilte.

Moodulisse on võimalik lisada lõiku (paragraph), sektsiooni (section), koodi (code), loetelu (list), valemeid (equation), märkusi (note), ülesannet (exercise), näidet (example), tabelit (table), joonist (figure), pilti ja videot (media) jt elemente.

Ma kasutasin oma artiklis “Eesti Vabariik” järgmisi vahendeid: lõik, sektsioon, pilt, loetelu, näidet, ülesandeid (Exercise ja Problem) ja linke. Ülesannete korral saab ette anda ka õiged vastused (Solution).

Materjali koostamisel tuli kasutada HTML koodi (Full-Sourse Editing), kui tahtsin loetelu, pilte ja linke lisada. Pildifailid on vaja enne mooduli failikausta salvestada. Võimalik on lisada ka videot, kui näiteks YouTubes saadavat koodi kohendada.

Kasutaja loodud materjalid asuvad kaustas MyCNX. On olemas ka My Favorites kaust, kuhu lisada oma lemmikuid. Kujunduse valikuid ma keskkonnast ei leidnud, küll on Wordi dokumendi jaoks saada kujundusmall.

Kokkuvõte: Connexions keskkonda on lihtne lisada tavalist tekstimaterjali, näiteks loengumaterjali, raamatu teksti. Mugav on ka kogumikke koostada erinevatest moodulitest. Keerulisemate materjalide loomisel tuleb palju vaeva näha, kasuks tuleb HTML koodi tundmine.

Kui oma materjali valmis sain ja tahtsin avaldada (Publish), siis selgus, et materjalid automaatselt avalikuks ei muutu, esmastel kasutajatel vaadatakse need enne avaldamist üle ja kinnitatakse. Teisel korral materjali enam ei kontrollita. Nii ongi minu materjali juures kiri: “This item has been submitted for publication. If you wish to continue to edit it, you must withdraw it.” Kahjuks ei ole teada, kui kaua see aega võtab.

Lisan siia mõned ekraanipildid oma tööst, mida saan ise vaadata (View online), ehk saan hiljem lisada ka aadressi, kus materjal asub.

p1

p2p3

 

Kasutatud materjal

Põldoja, H. (2012). Õppematerjalide koostamise vahendid. Loetud aadressil http://oppematerjalid.wordpress.com/oppematerjalid/oppematerjalide-koostamise-vahendid/