Minust

Tere, olen Kuusalu Keskkooli infojuht Viive Abel.

Tehnoloogiaalase kõrghariduse omandasin 1986. aastal Tartu Ülikoolis rakendusmatemaatika erialal.  Pedagoogilise hariduse sain 2002. aastal Tallinna Pedagoogikaülikooli THK pedagoogikakursusel  „Koolipedagoogika“. Arvutiõpetuse tunde andsin Kuusalu koolis ligi kümme aastat ja 2007. aastal  omistati mulle vanemõpetaja ametijärk.

Alates 2002. aastast olen Tiigrihüppe SA koolitaja. Alustasin „Arvuti koolis“ kursustega, järgnesid „Projektipaun“, „Õpiprojektid ja IKT kasutamine õppetöös“, „Esitlused õppetöös“ ning 2011. aastast „Digitiiger“. BCS Koolituse E-kodaniku koolitusvõrgustiku koolitajana osalesin 2009-2011 „Ole Kaasas!“ projektis. Täiskasvanute koolitaja III järgu kutsekvalifikatsiooni sain 2010. aastal ning rakendan järjepidevalt saadud andragoogika põhitõdesid oma koolitustöös.

Oma igapäevatöös kooli infojuhina osalen kooli IT-ga seotud arendusprojektides, nõustan kooli juhtkonda ja töötajaid IT- küsimustes. Samuti on minu ülesandeks luua koolis tingimused e-õppeks, organiseerida arvutialaseid koolitusi ja toetada õpetajaid IKT kasutamisel. Leian, et täidan juba praegu koolis haridustehnoloogi ülesandeid.

Seni olen oma töös toetunud enda kogemustele ja erinevatel täiendkursustel saadud oskustele. Usun, et haridustehnoloogia magistriõpe annab mulle süsteemsed teadmised selles valdkonnas. Ka õpetajate oskused IKT alal paranevad iga aastaga. Tekkinud küsimustele vastuste leidmine nõuab pidevalt juurde õppimist. Leian, et elukestev õpe on haridustehnoloogias vältimatu.

 

One thought on “Minust

  1. Pingback: ifi7053 õpileping | Viive Abel

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga