Sissejuhatus

Aine IFI7007. Õppejõud Martin Sillaots.

Kursuse materjalid: http://htk.tlu.ee/icampus/pg/groups/211157/uurimismeetodid/

Kursuse kava ja teemad:
22.09 – SissejuhatusUurimuse struktuur ja teema, Kirjanduse ülevaade
06.10 – Uurimisküsimus, Uurimisstrateegiad
20.10 – Kvantitatiivsed ja pikaajalised uurimisstrateegiad
02.11 – Kvalitatiivsed ja rakendusuuringute uurimisstrateegiad
16.11 – Valim ja andmekogumismeetodid
30.11 – Kvantitatiivne ja kvalitatiivne andmeanalüüs
14.12 – Uuringu kvaliteet, Teaduslik kirjutamine, Retsenseerimine

6. jaanuar 2014 – eksamitulemus saadud punktide põhjal.