1. kontakttund

Esimene seminar 15. veebruar 2014

Kursuse ajaveeb
Kursuse Edufeedri aadress
Minu uuenenud magistritöö teema on “Mobiilse klassiruumi juurutamine Kuusalu Keskkooli näitel”. Uurimisstrateegiana kasutan põhistatud teooria meetodit.

Magistritööde teemad asuvad aadressil Teemade register.

Järgmine kontaktseminar on 1.03.2014 kell 14.00
25.02 õhtuks esitada oma töö sissejuhatus, kirjanduse analüüs ja metoodika peatükk.

Olulised andmebaasid on

ISE andmebaas – artiklid eesti ajakirjandusest, http://ise.elnet.ee/
DIGAR – Eesti Rahvusraamatukogu digitaalarhiivis

Nõuded magistritööle:
http://www.cs.tlu.ee/instituut/nouded/magistri_too/pdf/magistritoo_nouded.pdf