2013 sügissemester

LCE6211 Inglise keel B1.1 Õppejõud J.Kallonen

Tugiaine. Kursus on mõeldud neile õppijatele, kelle keeleoskus on Euroopa Nõukogu keeleoskustasemete skaala tasemel A2 (esmane keeleoskus). Iseseisva keeleoskuse omandamine, mis võimaldab toime tulla õpitava keele keskkonnas. Keeleoskuse omandamine, mis suures osas vastab Euroopa Nõukogu keeleoskustasemete süsteemi tasemele B1 (suhtluslävi).

Arvestus koosneb kirjalikust testist ja kodulugemise (üliõpilase enda poolt valitud 20 lk. erialase teksti) suulisest vastamisest – teksti kokkuvõte, lugemine ja tõlkimine.

Kohustuslik kirjandus:

Evans,V., Dooley,J., 2002. Enterprise 3.Student’s Book. Express Publishing.
Evans,V., Dooley,J., 2000. Enterprise 3. Workbook.Express Publishing.
Evans,V., Dooley,J.,1999. Enterprise 3.Grammar.Express Publishing.

Kodutöö: What is success and popularity for you? Tähtaeg 21.09.2013

English for Beginners A2.1

Kõigi nelja võõrkeele osaoskuse (kuulamine, lugemine, rääkimine, kirjutamine) integreeritud arendamine juhindudes Euroopa Nõukogu keeleoskustasemete skaala A2 sisust. Õppejõud Merilyn Meristo. Planeeritavad testide toimumise ajad: oktoober ja detsember; teavitamine toimub loengus ja läbi õppejõu blogi: http://www.merilyn-prantsuse-keel.blogspot.com/.

Õppekirjandus: Enterprise 2 Coursebook ( Elementary) by V. Evans and J. Dooley (Newbury: Express Publishing, 1999);
Enterprise 2 Grammar by V. Evans and J. Dooley (Newbury: Express Publishing, 1999)

Ülesanne Kodulugemine min 10 lk.

Valisin lugemiseks Wendy Douthwaite raamatu “The Christmas pony”, Macmillan Children`s Books, 1996

Esimene kontrolltest toimus 10.11, teine test tuleb detsembris.