2. kontakttund

“Seni kuni on meil Moodle, seni on haridustehnoloogidel palju tööd” – Veronika

Jätkame Moodle hingeelu uurimist: teises sessioonis vaatame Moodle mooduleid ja kujundusvõimalusi, samuti süsteemi statistika ja muu ülevaatliku informatsiooni hankimisvõimalusi. Praktiliseks tööks jääb Iseseisev töö nr 2, mille tähtaeg on neljapäev 15. november.

Õpihaldussüsteemid

Eesmärk: Saada põhjalik ülevaade enamlevinud õpihaldussüsteemidest, keskendudes põhiliselt Moodle süsteemile – selle moodulite haldamisele, kursuste loomisele ja läbiviimisele.
3 EAP, õppejõud Veronika Rogalevitš
16 t auditoorset tööd
4 kohtumist (ruum M-217):
22.09.2012  kell 10.00-14.00,
21.10.2012 kell 14.00 – 18.00,
17.11.2012 kell 14.00 -18.00,
16.12.2012 kell 10.00-14.00
1. kontakttund – õpihaldussüsteemi mõiste, tutvumine Moodle keskkonnaga HAVIKE’se serveris administraatori vaates http://ahejuz.havike.eenet.ee/moodle/
Kursuse materjalid EITSA serveris https://moodle.e-ope.ee.

Mõiste ÕHS – tarkvara rakendus, mille abil saab automatiseerida koolitusprotsessi haldamist, jälgimist ning aruandlust. ÕHS peaks:
  • automatiseerima ja tsentraliseerima haldusprotsessi;
  • võimaldama iseteenindust ning pakkuma selleks teenuseid;
  • võimaldama kiiret õppematerjalide kokkupanemist ning edastamist;
  • pakkuma erinevaid õpitegevusi paindlikul (arendataval) veebipõhisel platvormil;
  • olema teisaldatav ning toetama standardeid;
  • toetama õppeprotsessi personaliseerimist ning võimaldama teadmiste taaskasutamist (Ellis, 2009).
ÕHS on Infrastruktuur (taristu), mis võimaldab edastada ning hallata õppesisu, määratleda ning hinnata individuaalseid ja institutsionaalseid õpi- ja õppeeesmärke, jälgida teekonda nende eesmärkide saavutamiseks, koguda, analüüsida ning esitleda andmeid õppeprotsessi kohta selleks, et saaks seda arendada ja juhtida terve organisatsiooni kontekstis (Szabo & Flesher, 2002).
1. Ülesanne. Iseseisev töö. Tähtaeg: reede, 19. oktoober 2012 – saadetud 27.09.12