Praktika 4. nädal – eneseanalüüs

Teise veerandi esimene nädal oli rõõmustavalt tihe. Meie üleskutse algklassiõpetajatele viia läbi üks tund nädalas arvutiklassis – andis tulemusi ja tunde broneeriti aktiivselt. Mulle tõi see kaasa rohkem tööd, sest esimest korda vajavad õpetajad arvutiklassis rohkem tuge. Teiseks on hea, kui õpilased kuulevad infojuhi käest tunni sissejuhatuseks arvutite kasutamise reegleid: see distsiplineerib õpilasi ja hoiab ehk ära edaspidi mõned pahandused. Hea on ka see, et nüüd mahuvad arvutiklassi ära kõik õpilased korraga, meil on klassides 20-24 õpilast. Tundides olles paistab silma laste arvutioskuste suur erinevus, ja seda juba 1.klassis. Õpetajal üksi ongi raske igaüht aidata.
2.-3. klasside õpilased tegid endale Miksikese kasutajakontod, kuna oleme liitunud tasulise paketiga. See võimaldab õpilastel sooritada online kontrolltöid. Selle aasta Miksikese uuendus on, et õpilased saavad kohe peale töö sooritamist ka hinde teada ja näha oma vigu koos õigete vastustega.
Jäin väga rahule ühe individuaalnõustamisega sel nädalal. Leppisime nädala alul õpetajaga kokku tunni, mis tal vaba oli.  Kui see aeg kätte jõudis, siis ta tegi ettepaneku tulla oma klassi. Võtsin kutse vastu ja meil möödus koos väga sisukas tund. Õpetaja polnud varem kasutanud Miksikese keskkonda ja ta tahtis endale selgeks teha selle võimalused. Oma klassis tundis ta ennast kindlamini ja ta sai oma arvutis kohe kõike järele proovida.
Ise ma pole rahul sellega, et pole veel valmis saanud arvutiklassi ja sülearvutite broneerimise keskkonda, mis mul oli plaanis teha. Objektiivne põhjus on see, et kooli tunniplaan muutub järgmisel nädalal ja ma arvasin, et pole mõtet hakata seda enne tegema. Siiani toimib registreerimine paberkandjal minu juures ja e-maili teel, aga õpetajad ootavad ka online registreerimise võimalust.

2. ülesanne – haridustehnoloogiline nõustamine

http://htpraktika.wordpress.com/2013/10/20/pohipraktika-2-ulesanne-eneseanaluus/

2. põhipraktika ülesanne – haridustehnoloogiline nõustamine.
Üliõpilane vaatab Ingrid Maadvere poolt välja toodud nõustamistehnikaid, millega haridustehnoloog võib oma töös kokku puutuda ning valib neist välja neli ning rakendab neid oma praktikal. Seejärel kirjutab üliõpilane oma ajaveebi sissekande, kus kirjeldab nelja nõustamise juhtumit (sh ka probleem, mis vajas nõustamist) koos enda tegevuse kirjeldamise ja analüüsimisega.

Ingrid Maadvere on välja toonud järgmised nõustamistehnikad:
1. Grupikoolitus arvutiklassis
2. Ekspertide kaasamine
3. Individuaalkonsultatsioon
4. E-maili teel nõustamine
5. Näidistunnid/materjalid
6. Õpilaste nõustamine
7. Järjepidev nõustamine
8. Organisatsiooniväline nõustamine

Oma praktika jooksul olen kogenud veel kahte nõustamistehnikat, lisan need siia:
9. Juhtkonna nõustamine ehk IT alane teavitus
10. Lastevanemate nõustamine

1. Juhtkonna nõustamine ehk IT alane teavitus
Veerandi viimasel nädalal jagasin vaatluspraktikal nähtut kooli juhtkonna liikmetele. Toetust leidis mõte iganädalastest arvutitundidest algklassides. Seni kasutati arvutiklassi
peamiselt veerandilõppudel. Algklasside koordinaatori ülesandeks oli rääkida õpetajatega ja suunata neid arvutitunde läbi viima. Uuel veerandil ongi elavnenud arvutiklassi
kasutus. Olen kõigis esmakordsetes tundides kohal olnud. Arvutitunnid on alati õnnestunud, nii lapsed kui õpetajad on rahule jäänud. On ka õpetajaid, kes pole varem käinud arvutiklassis ja küsivad: Kas arvutiklassi tunnid on kohustuslikud? Seni oleme liberaalset suunda hoidnud. Kindlasti on tegemist ka järjepideva nõustamisega, sest nagu Maadvere kirjutas: “ainult järjepideva nõustamisega on võimalik suuri asju ära teha”.

2. Näidistunnid/materjalid
Pean õnnestunuks viimaseid arvutitunde algklassides. Neis tundides oleme klassiõpetajaga koos. Mina tutvustan arvutiklassi reegleid ja arvuteid, õpetaja suunab ainealast tegevust. Kindlasti on vaja abistada õpilasi Miksikese kasutajakontode loomisel. Minu viimane üllatus oli 2. klassi tunnis. Küsisin lastelt, kas nad on varem teinud kasutajakontosid mõnes keskkonnas. Selgus, et kuus 8-aastast õpilast on teinud endale Facebooki konto. Kontrollisin hiljem üle, kas FB on muutnud oma kasutustingimusi, kuid seal oli endiselt kirjas alates 13. aastast. Tegelikult on lubatud ka noorematel registreeruda. Heameel oli kogeda tunni õnnestumist, kui minu juurde tuli õpetaja, kes palus mul läbi viia “samasugune tund nagu ma teise klassiga tegin”. Ta pidas silmas tundi paralleelklassiga, mis toimus eelmisel päeval. Head uudised liiguvad kiiresti!

3. Individuaalkonsultatsioon
Kõige sagemini esinev nõustamisviis, mis õpetajatele väga meeldib. Üha rohkem olen viimasel ajal “välknõustamist” vältinud ja lepin kokku mõlemale sobiva aja. On ka juhtunud, et õpetaja leiab vahepeal ise lahenduse või mõni kolleeg aitab. Probleeme esineb nö seinast seina. Viimasel ajal minu jaoks põnevamad väljakutsed on seoses uute gümnaasiumi valikkursustega. Näiteks gümnaasiumikursuse “Loodusteadused, tehnoloogia, ühiskond” materjalid asuvad HITSA moodles ja õpetaja küsis nõu, kuidas neid materjale saaks õpilastele edasi anda. Koos leidsime lahenduse materjalide toomiseks kooli moodle keskkonda, kuhu on õpilastel ka juurdepääs. Tutvustasin õpetajale ka eKoolis materjalide jagamist. Sama küsimus oli ka teisel õpetajal, kes käib gümnaasiumi majandusmatemaatika kursuse koolitusel. Moodle keskkonna laiem tutvustamine (grupikoolitus) tuleb järgmisel nädalal. Hea on, et õpetajad saavad käia erinevatel kursustel ja tagasi kooli tulles tekivad küsimused, mida saab haridustehnoloogiga arutada.

4. Lastevanemate nõustamine
Lapsevanemad pöörduvad minu poole peamiselt seoses eKooli kasutajakontoga. Iga-aastane küsimus on, kuidas pääseda ligi teise lapse õppeinfole, kui vanemal on eelnevalt juba üks laps eKoolis. Tihti on vaja abi, et leida üles kinnituskiri, mis saadetakse vanema postkasti. Küsitakse ka, kuidas siseneda eKooli parooli abil. Lapsevanema nõustamist olen teinud nii telefoni ja emaili teel ning ka kutsunud enda juurde abi saamiseks. Sellised kohtumised on alati kahepoolselt meeldivad ning vanemad on väga tänulikud abi eest.

Praktika 3. nädal

Koolivaheajal plaanisin valmis teha Uurimistööde (UT) kursuse  Moodle keskkonnas. Üldtööplaani kohaselt tutvustan 6. ja 13. novembril Moodle keskkonda meie õpetajatele.

Kursuse „Uurimistööde alused“ läbiviiva õpetajaga arutasime, millised materjalid peaksid selles Moodle kursuses olema. Koondasime vajalikud failid ja minu ülesanne oli need materjalid süstematiseerida, et tekiks terviklik e-kursus Moodles. Otsustasin sissejuhatuseks alustada kursuse tutvustusega ja edasi tuli neli teemat:

  1. Üldised nõuded ja dokumendid: (UT koostamise juhend ja vormistamise nõuded)
  2. Kalenderplaan ja esialgne kava
  3. Esitlused uurimistöö koostamiseks
  4. Koolituste materjalid uurimistööde koostamisest.

Kursuse idee on selles, et kõik uurimistööga seotud materjalid on koondatud ühte keskkonda. Seni jagas õpetaja faile õpilastele ekoolis. Kooli kodulehel olid avalikult väljas uurimistööde koostamise juhend ja kirjalike tööde vormistamise nõuded. Õpetajad, kes juhendavad õpilaste uurimistöid, ei omanud varem ülevaadet kõikidest materjalidest. Nüüd on kõik uurimistöödega seonduv ühes kohas. Kursus täieneb edaspidi veelgi, juurde tulevad teemade nimekiri ja juhendajad, hiljem ka retsensendid. Kuna praegune õpetaja lõpetab tundide andmisega, siis uuest aastast jätkan selle kursusega mina.

Kursuse materjalid asuvad meie kooli serveris, aadressil www.kuusalu.edu.ee/e-ope/. Kursuse nimi on „Uurimistööde koostamine“. Materjale saab vaadata praegu ka külalise rollis, kursuse salasõna on „ut2013“. Õpetajate koolitusel on plaanis tutvustada keskkonda ja luua Moodle kasutajakontod. Edasi saavad õpetajad ise luua endale Moodle kursuse, kus oma kalenderplaani alusel suhtlevad oma juhendatavaga. Selline skeem toimis ka Lilleküla Gümnaasiumis, kus olin vaatluspraktikal.

Koolivaheaeg on õpetajatele ka koolituste aeg. 23. oktoobril olin IKT sügiskonverentsil „Kooli uus õppetava“. Janek Mäggi ettekandest jäi kõlama mõte „Tee, mis sulle endale meeldib ja õpi seda, mida sa tahad tegelikult õppida“. Üks vana tõde, mis meil kipub ikka ununema: inimene teeb eelkõige seda, mis talle meeldib või on talle kasulik – kehtib nii õpilaste kui täiskasvanute kohta.

Paralleelsessioonidest valisin teema „Kuidas sünnib hea e-õppe materjal“, kus õpetajad tutvustasid Koolielu konkursi parimaid töid. Kolm väga vahvat ja erinevat keskkonda, mida plaanin kindlasti ka meie õpetajatele tutvustada: Anneli Kesksaare Rohenäpu matemaatika, Janika Kaljula GeoGebra töölehed ja Katri Mirski M-õpe geograafiatunnis.

„Tahvelarvutite rakendamine õppetöös“ töötoas rääkisid Tartu Erakooli õpetajad iPadide kasutamise raskustest ja rõõmudest õppetöös. Suur pluss oli see, et saime ise proovida erinevaid rakendusi. Miinuseks oli internetiühenduse vajakajäämine. Siit tuli ka tõsiasi: lisaks tahvelarvutite ostmisele on märkimisväärne kulutus wifi võrgu arendamiseks. Suurusjärk 12 tuhat eurot pani tõesti mõtlema!

Moodle õpikeskkonna paralleelsessiooni ainus väärtus oli HITSA Innovatsioonikeskuse äsja välja antud trükis „Moodle – moodsa õpetaja sõber“. Materjalid kadusid välgukiirusel. 45-leheküljeline raamat on hea abiline Moodlega tutvumisel, mida saan oma koolis kasutada.

Praktika 2. nädal ja 1. ülesanne

http://htpraktika.wordpress.com/2013/10/12/pohiprakika-1-ulesanne-eneseanaluus/

Väikese hilinemisega teen 2. nädala praktika sissekande. Kuna oli veerandi viimane nädal, siis päevad möödusid väga kiiresti. Miskipärast on nii, et just viimasel nädalal on arvutiklassi kasutamine väga populaarne. Esmakordselt sel aastal külastasid arvutiklassi 1. ja 3. klassi õpetajad ning vene keele õpetaja. Meenutasin õpetajale, kuidas Miksikese keskkonnas õpilaste kontosid hallata. Ikka ununevad paroolid ja kasutajanimed! Suunasin õpilasi ka pranglima. 1. klassi õpilastele andsin hea matemaatikaülesande: arvutiklassis on 13 lauaarvutit, aga õpilasi on kokku 20. Mitu õpilast saab kasutada sülearvuteid? Õpetaja sõnul oskasid lapsed arvutada 10 piires, aga üks poiss ütles kohe õige vastuse: seitse!

Logopeed viis sülearvutitega läbi kaheksa tundi. Taas leidis kinnitust minu arvamus, et õpilased võtavad Windows 8 op-süsteemiga uued sülearvutid kiiremini omaks kui õpetajad. Algklassiõpilastel ei teki mingit probleemi nende kasutamisega ja ilma hiireta saavad nad edukalt hakkama.

Põhipraktika 1. ülesandena kirjeldangi, kuidas suunasin logopeedi kasutama mobiilset sülearvutikomplekti tugiõppe rühmades. Osa tunde viisime läbi arvutiklassis, kuid 4 tunniks teisaldasime sülearvutid teise ruumi. Kuna õpetaja polnud varem kokku puutunud uute arvutitega, siis esialgu tutvustasin kiirelt Windows 8 omapära. Arvutite viimisega teise ruumi tuli ka näidata, kuidas leida üles teine wifi-jaam ja luua internetiühendus. Kuna tegemist oli väikeste rühmadega (kuni 6 õpilast), siis saime kiiresti kõik ettevalmistused tehtud. Osa õpilasi olid esimest korda arvutitunnis, kuid kodust oli neil arvutikogemus olemas. Õpiabi vajavatele lastele sobisid hästi eesti keele harjutused minu kogutud õppimismängude lehelt http://www.getwapps.com/viive, mida oleme koos logopeediga pidevalt täiendanud. Lõpuks tutvusime kooli koduleheküljel söökla menüüga ja vaatasime pildigaleriid. Tunni lõpus tuletasime meelde, kuidas programmid sulgeda ja oma töökoht korrastada. Väga tublid lapsed olid. Logopeed sai kindlust juurde iseseisvalt tundi läbi viia. IT-tehnoloogi ülesanne koolivaheajal on üle kontrollida internetilevi kooli eri ruumides ja testida wifi võrku, et ühendusega ei tekiks probleeme. Selgus, et pidime juurde panema ühe wifi jaama ning kaks jaama välja vahetama kiiremate vastu.

Uuel veerandil saab logopeed kasutada sülearvuteid oma klassiruumis, mis on mõeldud tööks väikeste rühmadega. See variant sobib kõige paremini nii õpilastele kui õpetajale.

Praktika 1.nädal

Esimese põhipraktika nädala jooksul valmistusin tegevusteks, mis mind ootavad ees praktika jooksul: õpikeskkonna kasutuselevõtmine kolleegi poolt, neli nõustamise tehnika kasutamist ning õppedisaini loomine ja evalveerimine.

1. nädala refleksioonis kirjeldan kahte erinevat juhtumit arvutiklassi kasutamisel, kus abistasin õpetajat ainetunni läbiviimisel.

Juhtum 1. Vahetult enne tundi otsustas matemaatikaõpetaja tulla 11. klassiga arvutiklassi. Tunni teema oli funktsioonide uurimine ja õpetajal plaan kasutada selleks GeoGebra programmi. See oli varem ka arvutite töölauale toodud, aga suvel seoses arvutite korrastamisega oli see sealt ära võetud.  Küll aga võis leida programmi serverikettalt õppeprogrammide kaustast. Seal oli aga programmi vananenud inglisekeelne versioon. Õpetajal oli oma arvutis programmi uuem versioon. Õpilased nurisesid, et ei saa kaasa teha, ei leia samu asju üles. Tunni saime küll tehtud, aga siiski jäi kripeldama, et klass ei olnud tunniks valmis. Palusin IT-tehnoloogil teha programmi uuendused. Tund oleks paremini õnnestunud, kui oleksin teadnud varem ette tunni teemat ja ette valmistanud vajaliku programmi kasutamiseks.

Juhtum 2. 9a ja 9b klassi bioloogiatund arvutiklassis, aeg oli kinni pandud nädal varem. Tunni teema oli südame mudeli kasutamine aadressil http://mudelid.5dvision.ee/. Kuna töölehti ei saanud paljundada (paljundusmasina tahm sai otsa), siis salvestasin Wordi töölehe serverikettale. Tunnis selgitasin, kust õpilased töölehe leiavad ja kuidas tööleht oma nimega salvestada õigesse kohta serverikettal. Paralleelklassiga toimisime samuti, kuid eelnevalt tõstsin serveri kaustast 9a klassi töölehed välja. Õpetaja oli esialgu mures, et halb on töölehte ekraanil täita, kuid õpilased said tööga kenasti hakkama, kasutati ekraanil mitu akent korraga. Rahule jäi ka õpetaja, kes saab hiljem tunnitööd ka arvutis hinnata. Võimalik on töölehti vaadata otse serverikettal või kopeerida failid õpetaja sülearvutisse. Olin mõlema tunni alguses umbes veerand tundi kohal. Hoidsime kokku paberi- ja tahmakulu ligi 70 A4-lehte. Nii õpetaja kui õpilased tuletasid meelde serveriketta kasutamist. Tunni eesmärgid said täidetud.

Õppetund. Tunni õnnestumiseks arvutiklassis on vajalik eelnev planeerimine ja ettevalmistus tunniks. Haridustehnoloog saab õpetajat aidata, kui omab eelnevalt infot tunni teema ja vaja minevate programmide kohta. Siit ka soovitus õpetajatele arvutiklass varakult broneerida ja oma soovidest tarkvara osas teada anda haridustehnoloogile.