Andmeanalüüsi 3. ülesanne

Tutvuge kaasõpilaste leitud materjalidega veebilehel: http://www.tlu.ee/~kairio/7041/lisa.html ning valige nendest välja üks materjal. Kirjutage, miks te valisite just selle materjali välja ning kuidas see teile „kõigekõige…“ tundus.

Valisin välja materjali http://www.worldometers.info/ – maailma statistika reaalajas.

Materjal sobib sissejuhatuseks statistika teemasse, just andmete visuaalsuse pärast, selgitamaks, et statistika on ilus ja põnev.

Lehekülg on 35 erinevas keeles, sh läti, leedu, vene keel. Eesti keelt ei olnud valikus.

Maailma rahvastik (reaalajas), näiteks 11.04.2013 kell 20.17 on maailmas 7,109,723,137 inimest. Selle üle võib muidugi vaielda, kui õige see number on, aga ilus ikkagi.

Sündide ja surmade arv aasta algusest, sünnid ja surmad täna, rahvastiku kasv.

Valitsus ja majandus

Kulutud tervishoiule, haridusele, sõjalised kulud.

Aasta jooksul toodetud autod, jalgrattad, müüdud arvutid.

Meedia

  • Aastas välja antud raamatuid, täna müüdud ajalehti, televiisoreid, mobiiltelefone.
  • Täna kulutatud raha videomängudele
  • Internetikasutajaid maailmas
  • Täna saadetud e-maile
  • Täna tehtud blogipostitused, twitteri säutsud, google otsingu päringuid.

Veel teemasid: keskkond, majandus, vesi, energeetika, tervishoid.

Kas teadsid, et 11.04.2013 (seisuga kell 20.55) maailmas:

  • Tehti 3,5 miljonit blogipostitust ja saadeti 387 539 miljonit e-kirja,
  • Sündis 316 217 inimest, suri 135 54 inimest, neist 26 708 surid nälga.
  • Naftat jätkub veel 14 846 päevaks ( so 42 aastat, 7 kuud 27 päeva), maagaasi jätkub 60 272 päevaks.

 Veel põnevam ja täpsem on USA statistika aadressil http://www.usarightnow.com/

Sügava mulje jättis graafik USA rahvastiku sooline koosseisust vanuse järgi, aastatel 2000-2011. Aadress: http://www.census.gov/popclock/.
Kahjuks ei saa seda graafikut siia vistutada.

Andmeanalüüs: statistiline andmestik ja kirjeldav statistika

Kursuse materjal: www.tlu.ee/~kairio/7041. Lektor Kairi Osula.

 9.02 esimene kontakttund.

Sissejuhatus kursusesse. Ülevaade kursuse korraldusest.
Statistiline mõtteviis. Kirjeldav ja üldistav statistika. Üldkogum ja valim.
Empiiriliste uuringute põhietapid. Kvantitatiivsed ja kvalitatiivsed meetodid uurimistöös.
Andmete kogumine ja analüüsiks ettevalmistamine.
Programmi PASW for Windows – ülevaade. Andmetabeli loomine. Andmete sisestamine. Andmete redigeerimine. Andmefailide transport SPSSi ja teiste programmide vahel. Enamlevinumad andme- ja failiteisendused: tunnuste ümberkodeerimine, uute tunnuste loomine, väärtuste järjestamine, tekstitunnuse muutmine numbriliseks, väärtuste selekteerimine ja andmestiku jagamine osadeks.

1. kodune töö:
* Empiirilise (või rakendusliku) uurimiskavandi koostamine (15p.)
* Kaasõpilaste kavandi hindamine, kava tugevuste ja nõrkuste väljatoomine (5p.)
Tähtaeg 20. veebruar saata e-mailile (kairio@tlu.ee)