Haridustehnoloogia praktika kokkuvõte

10 nädalat haridustehnoloogia praktikat toimus ajavahemikus 23. september kuni 1. detsember 2013 ja koosnes kahest osast: vaatlus- ja põhipraktika. Vaatluspraktika läbiviimiseks valisin Tallinna Lilleküla Gümnaasiumi, kus 27.09 käisin külas haridustehnoloog Meeri juures. Ülevaate minu vaatluspraktikast on siin. Tagantjärele mõeldes, tegin õige valiku. Nägin, kuidas ühe kogenud ja pädeva haridustehnoloogi juhendamisel oli IKT kasutamine lõimitud igapäevases õppetöös. Koolis toimis hästi sülearvutite ja iPadide laenutussüsteem, aktiivselt kasutati Moodle keskkonda uurimistööde juhendamisel. Sain palju kasulikke näpunäiteid, mida rakendada oma töös. Põhipraktika toimus minu töökohal, kus täidan haridustehnoloogi ülesandeid juba aastaid. Tunnen hästi kooli taristut ja töötajaid. Minu eesmärk oli siduda praktika oma põhitööga, sooritada kõik praktikaülesanded ning analüüsida oma praktikategevust. Praktika peamiseks ülesandeks oli mobiilse sülearvutiklassi ladus käivitamine, uurimistööde haldamiskeskkonna loomine Moodles ja rakendamine koolis. Lootsin jõuda ka tahvelarvutite tutvustamiseni, aga paraku ei jõudnud seda teha. Tahvelarvuteid praegu koolis ei ole, kuid plaanime neid osta edaspidi. Praktika jooksul tegelesin püstitatud ülesannetega, mis suures osas kattus ka minu põhitööga, lisaks nõustasin õpetajaid ja juhendasin õpilasi. Peatähelepanu all oli uute sülearvutite maksimaalne rakendamine igapäevaselt. Heameel on tõdeda, et seatud ülesanded on täidetud ja enamjaolt püsisin postitustega ajagraafikus. Praktika käigus leidsime koos juhendajaga, et seostan ka oma lõputöö sülearvutiklassi rakendamisega.

Mobiilne sülearvutiklass on soetatud Tiigrihüppe toel augustis 2013 ja koosneb 18 sülearvutist operatsioonisüsteemiga Windows 8. Suvel remonditi arvutiklassid: vahesein lammutati maha ja klassis on nüüd võimalik läbi viia ainetunde kuni 25 õpilasele. 13 lauaarvutit said uued monitorid ning ka sülearvutid asuvad igapäevaselt arvutiklassis. See ei ole tavalises mõttes mobiilne sülearvutiklass, kus arvutid on paigutatud spetsiaalsesse kappi ja teisaldatatakse ühe komplektina ainekabinetti. Arvutid on pidevalt laetud ja vajadusel saab neid viia teise klassiruumi. Tänu sellisele lahendusele suurenes arvutiklassi kasutamine. Iganädalane monitooring praktika ajal näitas, et kõige suurem arvutiklassi täituvus oli 85% ning alates septembrist külastas klassi 26 õpetajat. Enam kasutati arvutiklassi algõpetuses, kus seadsime eesmärgiks vähemalt kord nädalas viia läbi ainetund arvutiklassis. Sülearvuteid on ainekabinettides kasutanud 7 õpetajat järgmistes õppeainetes: tehnoloogiaõpetus, majandusõpetus, uurimistööde alused, ühiskonnaõpetus, bioloogia, võõrkeeled. Lisaks on õpilastel sülearvuteid vaja läinud loodusringis, loovtööde tegemisel ja ettevalmistamisel mänguks “Targalt internetis”. Leian, et sellise paindliku lahendusega on sülearvutite kasutamine kõige efektiivsem. Tehnika vananeb ju nii kiiresti! Praktika ajal viisin arvutite broneerimise GoogleDrive keskkonda. Kooli kodulehel on link tabelile, kus õpetajad saavad kirja panna oma soovid arvutite kasutamise kohta. Kuna Windows 8 oli uus operatsioonisüsteem nii mulle kui ka teistele õpetajatele, siis põhipraktika 1. ülesandes – õpikeskkonnad ja õpivõrgustikud – kirjeldasin sülearvutite Windows 8 operatsioonisüsteemi tutvustamist õpetajatele.

Uurimistööde koostamise kursus Moodles
Praktika ajal koostasin Moodle keskkonnas kursuse „Uurimistööde koostamine“. Kursuse materjalid asuvad kooli serveris aadressil www.kuusalu.edu.ee/e-ope/.  Materjale saab vaadata ka külalise rollis, kursuse salasõna on „ut2013“. Sellel kursusel on nii õpetajad kui õpilased õppija rollis, st saavad materjale ainult vaadata. Õpetajatele viisin läbi kolm ühetunnist koolitust, kus tutvustasin Moodle keskkonda ja kursuse materjale. Kõik koolitusel osalenud õpetajad said endale oma kursuse, kus saab juhendada uurimistööde koostamist. Moodle keskkonna kohta on hea abimaterjal äsja ilmunud raamat “Moodle – moodsa õpetaja sõber”. Ühe pabereksemplari raamatust sain IKT sügiskonverentsil „Kooli uus õppetava“. Seni ei ole meil veel Moodle kasutamine laialdaselt levinud, kuid tänu õpihaldussüsteemide kursusel saadud teadmistest saan edaspidi neid oskusi rakendada ka oma koolis.

3. põhipraktikaülesandes – õppedisaini alused – kirjeldasin Merrilli mudeli rakendamist Moodle kursuse läbiviimisel: blogi sissekanne. Reaalselt hakkavad õpetajad kasutama Moodle kursust järgmisel aastal, seepärast jäi ära ka õpidisaini hindamisprotsess. Kindlasti tuleb esialgu Moodle kohta palju küsimusi, olen sellega ka arvestanud. Mulle jäi hästi meelde Meeri kuldreegel nõustamise kohta: kui sama asja kohta tuleb küsimus juba neljandat korda, siis on vaja teha selle kohta videojuhend.

Õpetajate nõustamine ja koolitused. Nimetan siin peamised nõustamise teemad praktika ajal: GoogleDrive kasutamine (dokumentide jagamine ja ühiskirjutamine), tundide läbiviimine arvutiklassis, Windows 8, sülearvutite ühendamine internetti, uute veebivahendite otsimine õpimängude keskkonda. Moodle keskkonna tutvustamiseks viisin läbi kolm koolitust.

Praktika plussid-miinused
+ Praktikaülesanded sain ühildada oma igapäevaste tööülesannetega.
+ Iganädalased praktikasissekanded nõudsid enda tegevuste planeerimist ja jälgimist.
+ Praktika käigus tutvusin põhjalikumalt GoogleDrive võimalustega.
+ – Moodle keskkonnas sai valmis uurimistööde koostamise kursus, mida kõik saavad kasutada. Praktilise keskkonna kasutamiseni veel ei jõudnud, õpilaste juhendamine Moodle keskkonnas on esialgu vabatahtlik.
+ Tänu avalikele sissekannetele olin pidevalt kursis ka teiste kursusekaaslaste tegemistega.
– Mõne ülesande puhul ei jäänud aega süvenemiseks, kuid olen rahul, et jõudsin enam-vähem graafikus püsida ja praktika sooritada.
– Raske oli leida õpetajatele sobivat aega koolitusteks, need toimusid päeva lõpus viimase tunni ajal ja seetõttu andis tunda väsimus.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga