3.ülesanne ja eneseanalüüs

http://htpraktika.wordpress.com/2013/11/01/pohipraktika-3-ulesanne-eneseanaluus/

Kolmanda põhipraktika ülesandena kirjeldan, kuidas suunata õpetajaid Moodle keskkonda kasutama uurimistööde juhendamisel. Lähtusin D.Merrilli õppedisaini mudelist.

D.Merrilli õpetuse esmased printsiibid on:
ülesandekeskne – mõtle välja head ülesanded, nende õige järjestus
aktiveerimine – õppijad käima lükata, seo olemasolevate teadmistega
demonstreerimine – kuidas maailmas asi käib, üldiste seaduspärasuste toomine
rakendamine – harjutamine, koos tagasiside ja toetamisega
lõimimine – siduda õppija igapäevase eluga, arutlemine

Probleem: õpilased peavad 11. klassi lõpuks sooritama uurimistöö. Õpetajad peavad juhendama uurimistööde koostamist, aga selleks napib teadmisi ja oskusi. Osa õpetajaid on kuulnud Moodle keskkonnast, aga ei ole seda ise kasutanud ja tahavad seda õppida.

Aktiveerimine: möödunud õppeaastal koostasid õpilased esimest korda uurimistöid ja õpetajatel on juba eelnev juhendamise kogemus olemas. Mis õnnestus eriti hästi? Kas oli probleeme? Millised olid enamlevinud vead töödes? Mida saaks teha teisiti teha?

Demonstreerimine: demonstreerin Moodle keskkonnas loodud kursust, kus on kõik materjalid uurimistööde juhendamiseks olemas. Näitan ka esitlust kõige enam levinud vigadest uurimistöödes, mida on välja toonud Archimedese SA. Edasi vaatame, kuidas Moodle kursusele materjale üles laadida ja õpilastele ülesandeid lisada. Näitan ka äsja ilmunud õppematerjali “Moodle – moodsa õpetaja sõber”.

Rakendamine: kõige mahukam osa: keskkonna kasutamiseks tuleb kõigepealt luua kasutajakonto. Järgneb kursuse sisu loomine, alates kõige lihtsamatest toimingutest kuni keeruliste õpiobjektideni välja. Kui kursuse sisu on valmis, võib õpilasi kutsuda kursusele.

Lõimimine: Arutelu teemadel: Kuidas seda keskkonda kasutada igapäevases õpetajatöös? Kas saab ka oma aines kasutada? Kuidas? Arutelus selgub, millal on otstarbekas e-õppe keskkonda kasutada ja millal mitte.

Õpidisaini evalveerimisel lähtun Bloomi taksonoomiast. Hetkel oleme jõudnud Moodle keskkonna kasutamise faasi, õpetajatel on olemas kasutajakontod ja nad loovad oma kursustele sisu. Õpilasi oma kursusele pole veel kutsutud. Seega ei saa veel läbi viia analüüsi ja hinnangut anda sellele protsessile.

Bloomi õpieesmärkide taksonoomia

teadmine – õpilane loetleb, defineerib, tunneb ära, demonstreerib…
mõistmine – õpilane võtab kokku, kirjeldab oma sõnadega, tõlgendab…
kasutamine – õpilane rakendab, kasutab, muudab, seostab, lahendab…
analüüs – õpilane analüüsib, järjestab, eristab, võrdleb, süstematiseerib…
süntees – õpilane kombineerib, integreerib, korrastab ümber, loob…
hinnang – õpilane hindab, otsustab, valib, testib…

Kuid algus on tehtud Moodle kasutamisega ja edasist jälgin suure huviga.

Praktika 6. nädal – eneseanalüüs

11.-15. novembri praktikanädalal toimus teine Moodle keskkonna koolitus. Osalejaid oli rohkem kui esimesel korral ja seekord jõudsime ka praktiliste tegevusteni. Katsetasime foorumi ja kalendri kasutamist. Koolitajana häiris veidi, kui mõned saabusid hilinemisega kohale. Tegime selle kohta veel nalja, et tegemist on tavapärase tunnisituatsiooniga: osa on kiiremad ja ootavad, millal teised järele jõuavad. Seni, kui ma hilinejaid järele aitasin, said teised harjutada teadete saatmist ja sündmuste lisamist kalendrisse. Kuna tund sai väga ruttu otsa, siis otsustasime kokku saada jälle nädala pärast ja õppida materjalide lisamist ja ülesannete koostamist.

Jätkuvalt rõõmustab algklasside aktiivne arvutiklassi kasutamine. Nüüd on ka uus tunniplaan paigas ja õpetajad on leidnud endale sobiva aja tunniplaanis. Üks esimene klass oli esmakordselt tunnis. Sel nädalal olin ise vähem kohal, kuid aeg-ajalt põikasin arvutiklassi sisse ja veendusin, et kõik sujub ladusalt. Elevust tekitab ikka Windows 8 ja sülearvutid. Paaril korral õnnestus lastel käivitada veebikaamera ja see tegi kõigile palju nalja. Õpetasin, kuidas töölaud tagasi saada, aga igaks  juhuks ei näidanud teistele, kuidas kaamerat käima panna. Samas näitasin ka õpetajatele, kuidas toimida sellistel juhtudel ja järgmine kord saavad nad ise hakkama.

Sel nädalal kohtusin ka 8. klassi poiste rühmaga, kes valisid mind loovtöö juhendajaks. Neil oli mõte teha arvutialane töö ja valisime teemaks filmi loomise. Minu jaoks on see huvitav väljakutse, kuna ma pole loovtöödega enne kokku puutunud, ka ma ei anna neile tunde.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga