Teadmusjuhtimine

Kursuse eesmärgiks on luua võimalused teadmusjuhtimise põhimõtteid tundvate ja tehnoloogia abil teadmusjuhtimist korraldavate spetsialistide kujundamiseks organisatsioonides ja e-kogukondades, kes on pädevad organiseerima organisatsiooni tasandil õppimist. Selle kursuse koostajaks on Tallinna Ülikooli Infoteaduste Instituudi professor Sirje Virkus.

Kursus toimub Moodle keskkonnas https://moodle.e-ope.ee/course/view.php?id=4383

 Ajakava

I Moodul 7.09-21.09.2013 Teadmusjuhtimise mõiste, sisu, olemus. Teadmusjuhtimise
kujunemine.Teadmiste tüpoloogia, teadmiste hankimise viisid ja allikad.
Moodle’s olevate materjalide läbitöötamine ja kirjalike kokkuvõtete esitamine argumenteeritud hinnangutega. Individuaalne töö. 21.09.2013
II Moodul 21.09-5.10.13 Teadmiste loomise, omandamise, jagamise ja rakendamise protsessid. Moodle õpihaldussüsteemis olevate materjalide läbitöötamine ja konkreetse
organisatsiooni analüüs materjalidest lähtuvalt. Individuaaltöö. 5.10. 2013
III Moodul 5.10-19.10.2013 Teadmusjuhtimise süsteemid ja tehnoloogiad, teadmiste võrgustikud ja virtuaalsed organisatsioonid. Teadmusjuhtimise tehnoloogia analüüs.
Individuaalne töö. 19.10.2013
IV Moodul 19.10-2.11.2013 Teadmusjuhtimine ja õppiv ning teabeküllane organisatsioon.
Formaalne ja informaalne õppimine. Infokultuur, infokäitumine ja infopädevus.
Foorumi arutelud õppiva organisatsiooni kujundamisest 2.11.2013
V Moodul 2.11-17.11.2013 Teadmusjuhtimise strateegiad. Head praktikad erinevates
organisatsioonides. Teadmusjuhtimise mõõtmise ja hindamise meetodid. Kursus lõpeb rühmaprojektiga teemal „Teadmusjuhtimise kavandamine organisatsioonis” 17.11.2013

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga