Kursuse reflektsioon

Hiljuti lugesin Koolielus avaldatud artiklit teguritest, mis mõjutavad õpilaste edukust. http://koolielu.ee/info/readnews/223224/kuidas-mojutada-opilase-edukust-positiivselt
Ulatusliku uuringu põhjal, kus osales üle 240 miljoni õpilase, leiti, et kõige olulisem tegur, mis mõjutab õpilase edukust, on õpilasepoolne tulemuste hindamine – õpilase endale seatud eesmärgid ja nende põhjal tulemuste hindamine loob suuremad eeldused edukusele, sest sel viisil juhib õpilane oma õppimisprotsessi aktiivselt ise, välistades kõrvaltvaataja positsiooni.

Kursuse algul sõlmitud õpileping mõjutas suures osas ka minu õpiprotsessi.
Kursuse jooksul tutvusin erinevate õppematerjalide koostamise vahenditega: Connexions, MyUdutu, Quizrevolution, PressBooks jt. Põnev oli proovida e-raamatute koostamise vahendeid. Sain selgemaks korrektse viitamise põhimõtted, valisin välja oma magistritöö teema ja tutvusin sel teemal avaldatud artiklitega. Õppisin kasutama Mendeley keskkonda ja erinevaid repositooriumeid teadusartiklite otsimiseks.

Minu valitud strateegia aitas kaasa õpitulemusteni jõudmisele: osalesin kõigil seminaridel, pidasin kinni kodutöö tähtaegadest, töötasin läbi kursuse materjalid, ka mõned inglisekeelsed, jälgisin rühmakaaslaste postitusi, osalesin aktiivselt rühmatöös.

Eesmärkide saavutamiseks kasutasin kursuse ajaveebi, oma kooliblogi, EduFeedri keskkonda. Palju abi oli kaasõppijate postitustest, kommentaaridest, juhendaja teema kokkuvõtetest. Pidevalt suhtlesime rühmakaaslastega Skype teel, rühmatöövahendina kasutasime GoogleDrive, lõputöö vormistasime LeMill keskkonnas. Telefon, sülearvuti ja internetiühendus olid minu pidevad kaaslased kursuse jooksul :)

Charting keskkonda soovin edaspidi aktiivsemalt kasutada oma eesmärkide püstitamisel. Kui eesmärk on kirja pandud, siis on lihtsam selle eesmärgini jõuda.

Leian, et kursuse algul püstitatud eesmärgid olen täitnud 95%. Magistritöö teema on valitud ja kinnitatud, kodutööd on esitatud, püüdsin need teha oma parimate oskuste kohaselt. Õppisin palju allikmaterjalide viitamise kohta ja täiendasin ka oma kooli viitamisjuhendit, mida kasutatakse uurimistööde vormistamisel.

Kokkuvõtteks võin öelda, et jäin rahule nii enda kui kursusega. Aitäh!

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga