Iseseisev töö IV kontaktpäevaks

Ülesanne: http://magtooseminar.wordpress.com/2013/04/06/iseseisev-too-iv-kontaktpaevaks/

Teema: Tehnoloogia rakendamine loodusainetes Kuusalu Keskkooli näitel

– keda/mida hakkate uurima? Kõigepealt tutvun olemasolevate töödega sel teemal, näiteks Eestis on teemat käsitlenud oma magistritöös Marili Pruuns (2010) „Loodusteadusliku hariduse relevantsus ühe kooli õpilaste arvamuste põhjal“ ja Kaja Linde (2008) „9. klassi õpilaste huvid loodusteaduste õppimisel ja karjääriprioriteedid“. Mõlema töö tulemusena selgus, et loodusteadushariduse käsitlemine on vajalik igapäevaeluga seonduvalt.

Teen kokkuvõtva tabeli tehnoloogia rakendamise võimalustest loodusainete tundides.

Kas need on õpetajad, õpilased, lasteaialapsed või hoopis mingid dokumendid, mängud jne? Plaanin küsitleda erinevate koolide (10 ?) loodusainete õpetajaid ja oma kooli gümnaasiumiõpilasi.

Kui palju uuritavaid te enda arvates oma probleemi korralikuks lahendamiseks vajate? Kas need uuritavad peaks/võiks olla näiteks ühe kooli õpetajad? Arvan, et piisab 15-20 erinevate gümnaasiumite loodusainete õpetajast. Õpilaste huvi hindamiseks teen küsitluse  ühe kooli gümnaasiumiõpilaste seas.

– kuidas te andmed kätte saate? Elektrooniline küsimustik õpilastele, õpetajatele küsimustik ja intervjuu.

– mida te nende andmetega peale hakkate? Saadud tulemuste põhjal teen ettepanekud  tehnoloogia rakendamiseks loodusainete õpetamisel gümnaasiumiastmes, et säiliks õpilaste huvi loodushariduse vastu.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga