6. teema: Allikmaterjalidele viitamine

Kuues teema: http://oppematerjalid.wordpress.com/2013/04/18/kuues-teema-allikmaterjalidele-viitamine-2/

Kõigepealt leidsin, et Eesti õigekeelsussõnaraamatus ÕS 2006 puudub  mõiste “viitamine”. “Eesti keele seletav sõnaraamat” annab seletuse sõnale “viide”: andmed tekstis kasutatud allika kohta; ühest kohast teise juhatav märge teatme‑ v. teadusteoses, näit.: Joonealused viited. Uurimus on varustatud rohkete viidetega. Vikipeedia: Viitamine  võime lugeda, et “Viitamine on teadusteksti üks norme”. Viitamise nõue kehtib ka Vikipeedia puhul, kus tuleb üldiselt kinnitada allikaviitega informatsiooni, mis ei ole üldtuntud või iseenesestmõistetav. Plagiaadi kohta võime Vikipeediast lugeda: Plagiaat (ladina keeles plagiarus “inimeseröövija, orjakaupmees”) ehk loomevargus on võõra teose või selle osade avaldamine omadena. Plagiaadiks nimetatakse ka kirjaniku teose trükis avaldamist ilma tema nõusolekuta. Mistahes teost saab pidada plagiaadiks vaid juhul, kui on täidetud kolm tingimust. Esiteks: esineb äratuntav sarnasus antud teose ja mõne varasema teose vahel. Teiseks: teoste vahel esinevat sarnasust ei ole võimalik seletada juhusega. Kolmandaks: teose autor ei ole viitamisega, tänusõnadega või muul viisil tunnistanud varasema teose kasutamist. (Vikipeedia: plagiaat). Huviga tutvusin viitamiskursuse materjalidega, kahjuks ma pole sellel kursusel osalenud ja seepärast osutus teema keerulisemaks kui esmapilgul tundus. Kõigepealt tutvusin  Google Scholar ja e-andmebaaside leheküljel olevate andmebaasidega. Otsingusse sisestasin  tehnoloogia rakendamise märksõnu ja leidsin, et mõned artiklid olid tasulised. Seejärel proovisin Mendeley keskkonda, kus olin juba kasutaja. Liitusin grupiga Creating Digital Learning Resources. Leidsin, et Mendeley-Papers lehelt saab paremaid otsingutulemusi. Lisasin huvipakkuvad artiklid My Library hulka. Mendeley

Selgus, et programm Mendeley Desktop oli mul arvutis juba olemas ja saadaval oli versioon 1.8.4, mida uuendasin. Lisasin käsitsi mõned pdf-failid oma dokumentidesse. Hea, et artiklitega tulevad kaasa artikli metaandmed. Iga materjali andmeid saab veel täpsustada, lisades vajalikud kirjed. Artikli viitekirjet saab kopeerida (hiire parema nupuga, Copy Citation). Viitamissüsteemi muutmisega (View > Citation Style) sai proovida kirjete erinevaid esitusi. Programmis on võimalik iga materjali puhul teha endale vajalikke märkmeid (Notes), samuti ära märkida huvipakkuvad lõigud tekstis. Miskipärast aga mul ei õnnestunud Mendeley keskkonna artiklite näitamine programmis Mendeley Desktop. Pean seda veel uurima. Lõpuks püüan lisada nelja allikatüübi viited, mis on vormistatud APA6 viitamissüsteemi järgi. Kasutasin ka lühikest APA6 kokkuvõtet.

Raamat:

Jacob, M., & Andersson, S. (1998). The Nature of Mathematics and the Mathematics of Nature. Amsterdam: Elsevier.

Kogumikus avaldatud konverentsiartikkel:

Siadaty, M., Jovanovic, J., Pata, K., Holocher-Ertl, D., Gasevic, D., & Milikic, N., A. (2011).  Semantic Web-enabled Tool for Self-Regulated Learning in the Workplace, 2011 IEEE 11th International Conference on Advanced Learning Technologies, (lk 66–70).

Teadusajakirja artikkel:

Tripp, L. M., & Herr-Stephenson, R. (2009). Making Access Meaningful: Latino Young People Using Digital Media at Home and at School. Journal of Computer-Mediated Communication, 14(4), 1190–1207. doi:10.1111/j.1083-6101.2009.01486.x

Wolfe, T. J. (2011). Middle School and Technology Usage : A Case Study. Meridian K-12 School Computer Technologies Journal, 14(1).

Veebilehekülg:

Voolaid, H. (2009). E-kursuse “Loodusteadusliku mõtlemisviisi kujundamine koolifüüsikas” materjalid. Loetud aadressil http://dspace.utlib.ee/dspace/bitstream/handle/10062/14237/LTMV_kujundamine.pdf?sequence=1

Viitamine. (2013, 12. märts). Vikipeedia. Loetud aadressil  http://et.wikipedia.org/wiki/Vikipeedia:Viitamine. 5.05.2013

Kokkuvõtteks võib öelda, et vajalike allikate otsimine andmebaasidest on paras pähkel,  Mendeley Desktop programm on hea vahend, mis aitab viidete haldamisel.

One thought on “6. teema: Allikmaterjalidele viitamine

  1. Pingback: Viitamise teema kokkuvõte | Digitaalsete õppematerjalide koostamine

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga