5. teema: Õppematerjalide autoriõigus

Viies teema http://oppematerjalid.wordpress.com/2013/04/06/viies-teema-oppematerjalide-autorioigus-2/

Tänan kokkuvõtliku lugemismaterjali eest, kus oli palju tuttavat ja samas ka uut materjali minu jaoks. Esmakordselt tutvusin lähemalt autoriõiguste probleemidega 5.11.2010 EITSA korraldatud seminaril “Eestindatud Creative Commons litsentside esitlus”. Saadud materjalid aitasid orienteeruda selles keerulises valdkonnas. Väga kasulik oli I semestri aine “IT arendusega seotud juriidilised probleemid”, kus Eero Johannes selgitas autoriõiguse seaduse paragrahve. Seaduses on loetletud teoste liigid, millele tekib autoriõigus (22 liiki) ja viimane, 23) on “muud teosed”. Õigust ei kohaldata ideedele, mõistetele, faktidele jt (kokku 8 punkti). Autoriõigus teosele tekib teose loomisega ning nii avalikustamata kui ka avalikustatud teostele. Autori õigused jagunevad isiklikeks ja varalisteks õigusteks. Isiklikud õigused on autori isikust lahutamatud ning ei ole üleantavad. Autor võib anda loa ehk litsentsi isiklike õiguste kasutamiseks teistele.

Varalised õigused on üleantavad kas üksikute õigustena või õiguste kogumina, kas tasu eest või tasuta. Õpetajatele tuleb teemat selgitada üha sagedamini, kuna luuakse ja kasutatakse teiste õppematerjale. Varalisi õigusi on võimalik müüa. Vastavalt autoriõiguse seadusele lähevad otseste tööülesannete täitmise käigus loodud teoste varalised õigused üle tööandjale. Kui töötaja tööülesanne ongi tööjuhendite loomine, siis autoril ei ole varalisi õigusi juhendile, küll aga jäävad alles isiklikud (moraalsed) õigused.

Õppematerjalide kasutamisel hariduslikel  eesmärkidel soovitatakse avatud sisulitsentse, näiteks Creative Commons litsentsid. Avatud sisulitsents on luba, millega autor annab teose kasutajale õiguse teostada osa oma isiklikke või varalisi õiguseid. Eestikeelsetele õppematerjalidele soovitatakse valida lokaliseeritud litsents, mida on seni vähe kasutatud. Soovitusi: Õppematerjalide koostamisel toetuda Vikipeedia materjalidele. Vikipeedia artiklid on avaldatud Creative Commons Attribution-ShareAlike litsentsiga, st autorile viitamine – jagamine samadel tingimustel. Meedia materjale saab valida Wikimedia Commons lehelt, fotode kasutamiseks sobib fotoportaal Flickr aadressil  http://www.flickr.com/creativecommons/. Vaba litsentsiga materjale võib saada veel esitluste jagamise keskkonnas SlideShare ning videoportaalis YouTube.

Eesti tuntumad avatud õppematerjalidega keskkonnad on Koolielu portaal ja LeMill. Üldiselt soovitatakse õppematerjalide puhul hoiduda NonCommercial piirangust.

Teadusartikkel. (Keats, 2006) uuris NC piirangu mõjusid hariduslike materjalide sisule ja selgitas, mis põhjustel hariduslike materjalide loojad selle piirangu valivad. Uuringus kasutati Mozilla Firefoxi veebibrauseris CC otsingulisa, et leida online haridusliku sisuga materjale. Selgus, et haridusliku sisuga materjalist 24% oli vabalitsentsiga ja 74% kasutati piiranguga NC litsentsi. NC piirangu kasutamisel on mitmeid otseseid mõjusid: tööd kasutatakse harvemini, isegi hariduslikel eesmärkidel. Kui autor loob hariduslike materjalide kogumiku ja kasutab litsentsi, kus puudub NC piirang, siis ta ei saa kasutada NC piiranguga materjali, sest litsensid ei ühildu. Tasub mõelda enne, kui tahetakse kasutada piiranguga litsentsi: kas ma kaotan midagi, kui kasutan ainult BY-SA litsentsi? Kas ma kaotan midagi, kui keegi teine teenib minu algmaterjaliga raha?

NC piiranguga litsentsi tasub kasutada raamatu kirjutamise puhul, mis tagab, et keegi teine ei saa enda kirjutatud raamatut odavamalt publitseerida. Mõistlik oleks anda raamat välja kahe litsentsiga: esimene selleks perioodiks, kui oodatakse saadavat tulu ja teine, mis tuleb peale seda. Näiteks antakse välja raamat esimese 5 aasta jooksul NC litsentsiga ja peale seda BY-SA litsentsiga. Kui aga hariduslikke materjale pole plaanis müüma hakata, ei tule sellest tulu ning teised ei saa seda täiustada.

Põldoja, H. Õppematerjalide autoriõigus. Loetud aadressil http://oppematerjalid.wordpress.com/oppematerjalid/oppematerjalide-autorioigus/

Autoriõiguse seadus. (2012). Loetud aadressil https://www.riigiteataja.ee/akt/128122011005

Keats, D. (2006). Implications of the NonCommercial (NC) Restriction for Educational Content. The African Journal of Information and Communication, 7, 74–80. [Open Access] (.pdf)

 

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga