8. ülesanne. M-õpe.

8. ülesanne http://ifi7056.wordpress.com/2013/03/25/8-nadala-ulesanne-2/

Loengumaterjalidega tutvudes panin kirja seonduvad mõisted:

M-õuesõpe – koondnimetus õuesõppe meetoditele, mille puhul kasutatakse mobiilseid digitehnoloogiad.
M-õpe – mobiilsete seadmete kasutamine andmetele ja töökeskkonnale ligipääsuks.
M-riistvaramobiiltelefonid, meediapleierid, pihuarvutid, tahvelarvutid, sülearvutid, netbookid, diktofonid, nutifonid,e-lugerid, fotoaparaadid, videokaamerad, GPS-seadmed jt.
M-tarkvara – twitter, google kalender, rss lugeja, kaardirakendused jt.
M-õppe meetodid – loodusvaatlused, uurimistööd, andmete analüüs, mõtestamine, reflektsioon, koostööprojektid, orienteerumine, kultuurirajad, muuseumikülastused, seiklus- ja rollimängud, positsioneerimine (tagging).
Virtuaalne ja looduslik õpikeskkond üheskoos: õuesõpe, e-õpe ja m-õpe.

Õuesõpe ühendatud m-õppega võimaldab arendada koostööoskusi, luua ise uusi teadmisi: “Õppimine kui teadmusloome: õppimine ei peaks olema teadmiste meeldejätmine ja reprodutseerimine, vaid looming”. (Laanpere, 2007)

Ise olen osalenud Tiigrihüppe koolitajate suvekoolis toimunud GPS-seadmetega orienteerumismängus, mida kirjeldas Taimi oma postituses. Rühma peale oli üks GPS-seade, mille abil tuli leida nö kontrollpunktid, kus ootas uus ülesanne. Seadme abil sai kasutada järgmisi võtteid: asukoha määramine ja sihtpunkti valik. (Laanpere, 2011)

Laanpere (2011) artiklis pakkus erilist huvi GPS-põhine geopeitus. Geopeitus.ee aadressilt lugesin: “Geopeitus (ingl k Geocaching) on värskes õhus mängitav aardeotsimismäng, milles osalejad kasutavad GPS-i või muid navigeerimistehnoloogiaid või täpseid maakaarte, et peita ja otsida spetsiaalseid geopeituse aardeid. Mängu mängitakse vähemalt 184 riigis ja kokku on maailmas ligi kaks miljonit peidetud aaret. Neist Eestis üle 2000 ja aarete hulk suureneb pidevalt vastavalt mängijate lisandumisele ja nende aktiivsusele”. Tegemist on suhteliselt uue ja kiirelt laieneva hobitegevusega, esimest korda mängiti geopeitust 3. mail 2000. aastal. Plaanin seda tutvustada ka oma koolis. Kuusalus on rajatud loodus- ja ajalooväärtuste rajad. Usun, et seal saab edukalt ühendada ka geopeitust. Lisaväärtuse annab kultuuritraditsioonidega tutvumine, ajaloosündmuste uurimine. Orienteerumismängud on õpilasi alati köitnud, nutitelefonide rakendamine kaasab laste tehnikahuvi. “Kasuta oma seadet” ehk KOS on meie kursuse Skype- vestluses tekkinud uudissõna, mida soovitame BYOD asemel.

Lisaks lugesin Ketlin Hiobi magistritööd “M-õppe tundide kujundamine RÕK raames III kooliastmes Viljandi Maagümnaasiumi näitel.” Töös uurib autor m-õppe rakendamist ajaloo, matemaatika ja bioloogia tundides. Autor leiab, et m-õpet tuleks õppetöös vaadata kui üht alternatiivi, vaheldusena traditsioonilisele õppele. Alati ei saa konteksti ja õppetöös kasutavate rakenduste sisu omavahel ühildada. Samas on õpilased ja õpetajad motiveeritud koolides m-õpet kasutama.Õpetajad näevad m-õpet kui õpilaste lisamotivatsiooni kasvatajana. (Hiob, 2011)

Kasutatud materjalid:

Hiob, K. (2011). M-õppe tundide kujundamine RÕK raames III kooliastmes Viljandi Maagümnaasiumi näitel. Loetud aadressil http://www.cs.tlu.ee/teemaderegister/get_file.php?id=125
Laanpere, M. (2011). Käsi-GPS seadmete kasutamine õuesõppes. Loetud aadressil http://lemill.net/community/people/Mart/collections/m-ouesope-1/content/webpages/kasi-gps-seadmete-kasutamine-ouesoppes
Laanpere, M. (2007). Õpikeskkond avardub. Loetud aadressil  http://www.slideshare.net/martlaa/pikeskkond-avardub
Tammets, P. (2010). M-õpe. Loetud aadressil http://www.slideshare.net/tammets/mobiilsete-seadmete-kasutamine-5525097
Tammets, P.(2009) M-õpe: reaalse ja virtuaalse maailma kombinatsioon: avardatud tegelikkus. Loetud aadressil http://www.slideshare.net/tammets/mope09

3 thoughts on “8. ülesanne. M-õpe.

  1. Orienteerumismängud peaks tõesti õpilasi köitma. Mäletan veel värskelt, kuidas Tiigrihüppe suvekoolis sai orienteeritud GPS-seadmetega. Nüüdseks aga nutitelefonid on piisavalt nutikad, et neid rakendada . Endalgi tekkis väike ettekujutus, kuidas enda koolis võiks Geopeitust katsetada :)

  2. KOS – “kasuta oma seadet” on tõesti hea väljend. Ma kusagil kirjutasin – kaasas oma seade, see nii hästi ei kõlanud. Aga hakkame seda väljendit nüüd rohkem kasutama, nagu oli sõnaga “vistutama”. :-)

Vasta http://www.postal-reporter.com/blog/oig-recommends-usps-utilize-more-ntfts-and-pses-to-reduce-labor-costs/-le Tühista vastus

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga