7. ülesanne – enesejuhitud õppimine

7. nädala ülesanne http://ifi7056.wordpress.com/2013/03/11/kodutoo-6/

Nädala materjali põhjal koostasin Gliffy abil mõistekaardi enesejuhitud õppimisest.

Leian, et enesejuhitud õppija jaoks on parim viis õppimiseks kasutada avatud keskkondi. Kuidas? Enda kogemuste peegeldamine ja mõtestamine – eportfoolio, blogid, foorumid. Sotsiaalne suhtlemine – teiste õppijate infovoogude jälgimine, kommenteerimine, kasutades sotsiaalset võrgustikku. Hindamine toimub läbi enesehindamise: õpilepingu jälgimine, reflekteerimine, enesekontrolli testid, õpieesmärkide hindamine.

Seleta, mõistete rühmade kasutust, kuidas saavutad enesejuhitud õppija jaoks sobiva õpikeskkonna? Õppimine on õppija varasemate teadmiste baasil toimuv kogemuste mõtestamise protsess ning õppimine toimub oma kogemuste peegeldamise tulemusena, sotsialiseerumise protsessi kaudu (Mezirow). Üks võimalus on õppimine virtualiseerida läbi erinevate meediavahendite, kasutada sotsiaalset tarkvara ja õppida koostöös teiste enesejuhitud õppijatega. Selleks tuleb luua sobiv õpimaastik, jagada enda parimaid kogemusi ja jälgida teiste õppijate infovooge. Õppimine on eesmärgistatud tegevus ja aegajalt tuleb püstitatud eesmärgid üle vaadata, vajadusel korrigeerida õpitegevusi. Monitoorimist võib teha läbi reflekteerimise, kasutades sobivaid hindamismudeleid. Avatud keskkonnas on oluline roll kaasõppijatel (kogukonnal), õppimist saavad jälgida ka tuutorid (õpetaja roll on suunav). Enesejuhitud õppimise tulemusena muudab õppija oma seisukohti, hakkab käituma erinevalt varasemast, vastavalt saadud uutele teadmistele, mida omakorda analüüsitakse ja hinnatakse. Enesejuhitud õppijale sobivad e-portfoolio, õpileping, sotsiaalne tarkvara (blogid, wikid), vookogude agregaatorid.

Esialgu võib tunduda selline paljulubavate keskkondade kasutamine õppimisel ebamäärane ja segadust tekitav, kuid samas annab selline määramatus suure vabaduse ja piiramatud võimalused uute teadmisteni jõudmisel.

Lisan veel takistavad asjaolud enesejuhitud õppimisel:

  • eesmärke hinnatakse valesti
  • ei teata oma oskusi
  • valitakse valed meetodid
  • ei osata suunata enda õpitegevust
  • vähene usk enda võimetesse
  • liigsed kohustused takistavad õppimist, ei osata loobuda ebaolulisest.

One thought on “7. ülesanne – enesejuhitud õppimine

  1. Miks sa seda mõistekaardiks nimetad?
    Mõni loeng tagasi oli ju ülesanne, milles sai selgeks, mis on mõistekaardi, ideekaardi ja järelduskaardi vahe.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga