6. kodutöö – rühmatöö distantsõppes

Ülesanne http://ifi7056.wordpress.com/2013/03/04/6-kodutoo/

Meenuta ühe oma rühmatöö valmimisprotsessi ja too välja:
1) …mitu liiget oli rühmas ja kuidas rühm kokku sai (mida oleks tulnud teha teisiti?)

Kirjeldan eelmisel semestril tehtud rühmatööd aines Õppedisaini alused. Ülesandeks oli koostada oma õppetüki prototüüp. Rühmas oli kolm liiget, kõik olime juba eelnevalt tuttavad ja teadsime enam-vähem üksteise oskusi. Rühmaliikmed valisime ise.

2) …millised raskused ilmnesid rühmatööd tehes
a) seoses tehtava ülesande mõistmisega
b) seoses rühmaliikmete vahel ülesannete jagamisega ja rühma regulatsiooniga

Kõige suurem probleem oli ülesandest arusaamisega. Kuna kontakttunde oli selles aines vähe, siis jäid segaseks paljud meie jaoks uued mõisted, näiteks õppetüki prototüüp, sisupakett, õpitehnoloogia spetsifikatsioon, SCORM formaat jt. Lähemalt tutvusime nende mõistetega alles käesoleval semestril. Rühmatöö tugines eelnevatel individuaalsetel ülesannetel, mille kohta me polnud piisavalt tagasisidet saanud. Ülesanded jagasime omavahel, nii et igaüks vastutas oma osa eest, samas pidime järgima ühtset stiili. Repositooriumiks otsustasime valida LeMilli. Mindomos koostasime õpitüki kohta mõttekaardid, LessonLamsi kasutasime voodiagrammide koostamisel.

3) Loe teiste kursusel osalejate kogemusi ja tee oma blogis üldistus, millised tegurid on olulised, et kujuneks jagatud arusaamine rühmas.
a) Mida oleks tulnud teha teisiti, millist haridustehnoloogilist tuge oleks pidanud pakkuma sisu koosloomise osas?

Lugesin Taimi postitust ja nõustun, et tähtis on rühma liikmete tundmine ja usaldamine. Meie rühmas tulid kasuks eelnevad kogemused tarkvara kasutamises. Meie jaoks uue keskkonna (LAMS) õppimisel olime üksteisele toeks ning jagasime uusi teadmisi omavahel Skype ja GoogleDocsi vahendusel, tihe koostöö oli kontaktseminarides.

b) Mida oleks tulnud teha teisiti, millist haridustehnoloogilist tuge oleks pidanud pakkuma, et edendada rühmaliikmete vahelist arusaamist üksteise tegevusest, plaanidest ja tegevuse eesmärkidest?

Sellele tagasi mõeldes, olen uhke meie rühmatöö tulemi üle. Leian, et tihe suhtlemine sotsiaalmeedia kaudu aitas meil jõuda just selle tulemuseni. Rühmas toimis kollaboratiivne õppimine, kus kõik liikmed olid kaasatud. Diskuteerisime uute mõistete üle ja nii tekkis ühtne arusaamine ülesandest. Meil tekkis sünergiline efekt, mille kaudu lõime uusi teadmisi, toetudes oma eelnevatele kogemustele. Kusjuures olulisel kohal oli rühma ühtsus ja rühmaliikmete toetamine.

Loetud materjal: Pata, K. Konstruktivistlikud õpidisainid haridustehnoloogias.

 

One thought on “6. kodutöö – rühmatöö distantsõppes

  1. Pingback: 6. ülesanne – rühmatöö distantsõppes | Elo

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga