Magistritöö seminar I

1. kontakttund – 9.02.2013

Kursuse ajaveeb: http://magtooseminar.wordpress.com/

Läbiviijad: Dr. Terje Väljataga, Kairit Tammets ja Hans Põldoja
Ainepunktid: 3 EAP. Kontakttundide maht: 16 h

Magistritöö projekti kava

  1. magistritöö probleemi püstitus, selle aktuaalsuse põhjendus, seos teoreetilise baasiga ning oodatav mõju/ uus teadmine – hiljemalt 6.03 õhtuks, 2. kontakttund 9.03
  2. magistritöö eesmärgid, ülesanded, uurimisküsimused/hüpoteesid – 3. kontakttunniks (6.04)
  3. magistritöö metodoloogia (meetodid, instrumendid, valim, andmekogumismeetodid, andmeanalüüs) – viimaseks kontakttunniks
  4. magistritöö kava (ajaline plaan, ressursid, piirangud) – viimaseks kontakttunniks (4.05)

1. aprill – teema valitud, registreeritud (vähemalt kursuse lõpuks)

Nõuded magistritööle: http://www.cs.tlu.ee/instituut/nouded/magistri_too/pdf/magistritoo_nouded.pdf

Viitamisest: http://htmag.tlu.ee/oppetoo/viitamine/

Kursus EduFeedris: http://www.edufeedr.net/pg/edufeedr/view_educourse/71446

 

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga