Andmeanalüüs: statistiline andmestik ja kirjeldav statistika

Kursuse materjal: www.tlu.ee/~kairio/7041. Lektor Kairi Osula.

 9.02 esimene kontakttund.

Sissejuhatus kursusesse. Ülevaade kursuse korraldusest.
Statistiline mõtteviis. Kirjeldav ja üldistav statistika. Üldkogum ja valim.
Empiiriliste uuringute põhietapid. Kvantitatiivsed ja kvalitatiivsed meetodid uurimistöös.
Andmete kogumine ja analüüsiks ettevalmistamine.
Programmi PASW for Windows – ülevaade. Andmetabeli loomine. Andmete sisestamine. Andmete redigeerimine. Andmefailide transport SPSSi ja teiste programmide vahel. Enamlevinumad andme- ja failiteisendused: tunnuste ümberkodeerimine, uute tunnuste loomine, väärtuste järjestamine, tekstitunnuse muutmine numbriliseks, väärtuste selekteerimine ja andmestiku jagamine osadeks.

1. kodune töö:
* Empiirilise (või rakendusliku) uurimiskavandi koostamine (15p.)
* Kaasõpilaste kavandi hindamine, kava tugevuste ja nõrkuste väljatoomine (5p.)
Tähtaeg 20. veebruar saata e-mailile (kairio@tlu.ee)

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga