Merrilli mudeli kasutamine õpisüsteemi loomisel

6.10.2012 kontakttund

Koolitustoodete disain – selle kursuse sisu. Rühmatööna hakkame looma “õpisüsteemi”: tarkvara valik (vali platvorm, näit moodle, dippler), sisu – ei pea tingimata olema formaalhariduslik, korralduslik kompenent.
Kõige lihtsam on lineaarne mudel: esitlus, ülesanne, test (näit ID-kaardi kasutamine).
Hargnemis- ja vahelejätmise võimalustega, näit õpistiilide väljaselgitamine kõigepealt, siis toimub hargnemine, lõpus teevad kõik sama testi.
“Laadaplatsi mudel” – järgnevuse valib õpilane ise, peatükid läbitakse erinevalt.

D.Merrilli õpetuse esmased printsiibid (5)
ülesandekeskne – mõtle välja head ülesanded, nende õige järjestus
aktiveerimine – õppijad käima lükata, seo olemasolevate teadmistega
demonstreerimine – kuidas maailmas asi käib, üldiste seaduspärasuste toomine
rakendamine – harjutamine, koos tagasiside ja toetamisega
lõimimine – siduda õppija igapäevase eluga, arutlemine
Näide Exceli programmi õpetamisest:
Probleem: Susan tahab saada pangast laenu, aita koostada müügiaruanne.
Aktiveerimine – mida sa tead tabelarvutusest? Exceli kohta?
Demonstreerimine: kuidas on tehtud selline raamatupidamine enne, näit eelarve klassiekskursiooni kohta.
Rakendamine: õpilane teeb iseseisvalt samm-sammult tabeli, lihtsamast ülesandest keerulisemani.
Lõimimine: kuidas õpilane oma elus saab kasutada neid teadmisi?
Bloomi õpieesmärkide taksonoomia
teadmine – õpilane loetleb, defineerib, tunneb ära, demonstreerib…
mõistmine – õpilane võtab kokku, kirjeldab oma sõnadega, tõlgendab…
kasutamine – õpilane rakendab, kasutab, muudab, seostab, lahendab…
analüüs – õpilane analüüsib, järjestab, eristab, võrdleb, süstematiseerib…
süntees – õpilane kombineerib, integreerib, korrastab ümber, loob…
hinnang – õpilane hindab, otsustab, valib, testib…
Bloomi taksonoomia Merrilli arendus:
Teadmised võib lahata neljaks lahtriks Merrilli taksonoomias (vt tabelis viimane rida: fakt, mõiste, protseduur, reegel)
Reegel on alati esitatud seosena.
KTMO – kõrgema tasandi mõtlemisoskused (analüüs, süntees, hinnangu andmine)
Ülesanne: Sõnastage rühmas üheskoos oma õpiobjekti/ e-kursuse õpieesmärgid “soorituste keeles”.
Jaotage oma õpisüsteem osadeks (nt. mooduliteks, tundideks), iga rühmaliige valib ühe mooduli ning sõnastab õpiväljundid Bloomi või Merrilli taksonoomiast lähtudes.
ADDIE, klassikalise disaini mudel, iga disaini kohta.
A – analüüsi sihtrühma vajadusi, (õpilased, õpetajad, õppekava nõuded)
D – disaini faasis üldine disaini mudel (kas lineaarne, kui sageli testid)
D – arendusfaas
I – rakendamine ellu
E – viia läbi hindamine, kas vaja parandada, muuta midagi.
Kuidas hallata uurimistööde koostamist kooli tasemel – koolitusprojekt õpetajatele.

Analüüs: seob õppekavaga, mis mõisteid on vaja.
Strateegia: kui palju teen ise ja lasen õpilastel teha.
Kujundamine: kus toimub õppimine, kas näitan videosid vms.
Tootmine – õppedisain on kallis lõbu!

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga