Õpikeskkond

Ülesanne

Lihtsustatult võib öelda, et õpikeskkond on koht, kus inimene õpib. Kõigepealt lasteaias, siis koolis ja edasi täiskasvanueas. Igal etapil on oluline, et õppimine toimuks vastavale eale sobivas keskkonnas. Väga tähtis on, et inimene ei kaotaks huvi õppimise vastu. Õpikeskkonna ülesanne on motiveerida õppijat, pakkuda õpitegevuseks ja loovaks eneseväljenduseks vajalikke võimalusi ning toetada püstitatud eesmärkide realiseerimist (Väljataga, T., Pata, K., & Priidik, E.,2009). Seega on õpikeskkonnal väga oluline roll, eriti üldhariduskoolis õpimotivatsiooni hoidmisel, aga ka täiskasvanuõppes.

Ise olen kokku puutunud oma töös erinevate õpihalduskeskkondadega nagu VIKO, IVA, Moodle, eKool. Varem ma pidasingi e-õppe all silmas nn suletud keskkondi. Õpetaja paneb üles materjalid ja õpilased õpivad ja vastavad nö õppetükke. Virtuaalse õpikeskkonna suur pluss on paindlik ajakasutus, õppija saab valida sobiva aja õppimiseks. Kindlasti peab keskkond olema tehniliselt korras ja õppijatele ligipääsetav.

Viimasel ajal on üha populaarsemaks muutunud avatud keskkonnad, kus õppija on ise ka sisulooja. Ühised arutelud, probleemide lahendamised, tagasiside andmine soodustab õppija personaalset arengut, luues üheskoos uusi teadmisi.

Scott Wilson (2007) on kirjutanud, et e-õppe asemel peaksime pigem rääkima e-õppijatest, kes erinevaid veebivahendeid kasutades õpivad – seega rõhuasetus on muutunud institutsionaalselt e-õppe keskkonnalt õppijale, kes erinevates keskkondades toime tuleks.

Selleks et õpikeskonnad jõuaksid ka üldhariduskooli, on vaja rohkem tutvustada uusi vahendeid ja tuua häid näiteid praktikast. Mulle meeldib, et haridustehnoloogia magistriõppe käigus kasutatakse erinevaid õpikeskkondi.

Väljataga, T., Pata, K., & Priidik, E. (2009). Õpikeskkonna kujundamine haridustehnoloogiliste vahenditega. K. Pata & M. Laanpere (toim.), Tiigriõpe: haridustehnoloogia käsiraamat (lk. 11-14). Tallinn: TLÜ Informaatika Instituut.

http://kaugkoolitus.wordpress.com/tarkvara/web-20-tarkvara/

 

 

3 thoughts on “Õpikeskkond

  1. Tere Viive,
    Sinu postitusest jääb kõlama sõnum, et õppimine on planeeritud, eelnevalt disainitud tegevus, kus on oluline eale vastav motiveeriv keskkond ehk siis räägime formaalsest õppimisest. Tahan siinkohal mainida, et tihtipeale aga õpime keskkondades, mis ei ole üldse eale vastavad ning kus õppimine ei ole planeeritud…keskkondades, kus ei ole sisse disainitud motivatsiooni, ealisi iseärasusi. Selliseid “keskkondi” iseloomustavad aga hoopis teistsugused aspektid/funktsioonid, mis osutuvad õpiprotsessi juures oluliseks…

  2. Olen täiesti nõus. Nagu ma Meelise postitust kommenteerisin, võib inimene õppida igal pool ja teatud mõttes on õpikeskkond ka maal vanaema juures :) Ja inimesed, kes ei ole kuulnudki sõna “õpidisain”, võivad olla parimad õpetajad…

  3. Pingback: Sotsiaalne meedia õpikeskkonna osana | Viive Abel

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga