Video: õpikeskond

Tegin video grupitööna koos Keila-Joa õpilaste ja õpetajatega.

Inspiratsiooni video tegemiseks sain siit.

Koostasin küsimused ning lasin õpilastegrupil (5 õpilast) vastata küsimustele nende e-portfooliotes ning valmistada Paint.Netis fotokollaaži (tegid 3 õpilast).

Tekstid valmisid õpilaste vastuste põhjal koos Anne-Ly Lutteriga (psühholoog, karjäärinõustaja)

Kasutatud programmid: Samsung telefon, Dropbox, Paint.Net, Prezi, Windows Movie Maker, Camtasia, laadisin You Tube’i.

Kodutöö: Ülesannete jada

Moodul 2 – Ruth

Õpiväljund: nimetab toas olevaid mööbliesemeid (lisandub eelmise ülesandega võrreldes uusi mööbliesemeid)

Ülesannete jada:

vaata pilte ja kuula, millise mööblieseme juures on kass (liikuv kass) SHOW

  1. kuula ja paiguta  kass õige mööblieseme juurde ASK
  2. pane õige sõna kassi ja mööblieseme juurde ASK
  3. kirjuta kassi ja mööblieseme alla õige sõna DO

Õpiväljund: kirjeldab kassi asukohta eessõnade abil

Ülesannete jada:

  1. kuula ja loe, kas kass on mööblieseme taga, sees, peal, all või kõrval SHOW
  2. kuula ja paiguta kass õigesse kohta mööblieseme taga, sees, peal, all või kõrval ASK
  3. vaata kassi asukohta ning kirjuta kasti õige eessõna ja mööbliese DO