Kodutöö: Informaatika ainekava

Kutsekoolis ei ole arvutiõpe üldainete hulgas. Ka ei ole see läbiv aine, mida õpetatakse kõikide erialade õpilastele. Siiski on enamikes õppekavades arvutitega seotud aine nagu näiteks kontoritöö tarkvara või kontoritöö ja asjaajamine jne.

Antud ülesande baasiks valisin ehitusviimistlejate õppekava, milles on eraldi moodul Arvutiõpetus. Antud mooduli mahuks on 2 õn seega 60 tundi auditoorset tööd ja 20 tundi iseseisvat tööd.

Tegin oma ainekavas muudatused ja täiendused. Parandatud variant asub siin Ainekava_inf_parandatud

Kodutöö: Kohustuslik või mitte

Kolm poolt-argumenti:

  • baasteadmised on vajalikud kõigile;
  • see tagab, et põhikooli lõpetajatel on ühtlane tase arvuti kasutamise osas;
  • nii on õpetajatel ja juhtkonnal lihtsam.

Kolm vastu-argumenti:

  • kui puudub kohustuslik aine, siis tagab läbiv teema pidevalt antud  oskuste kasutamist;
  • kool saab otsustada vastavalt oma suundusele, kui põhjalikult õpilasi ette valmistatakse informaatika erialal;
  • saab luua integreeritud õppekavu (näiteks matemaatika arvuti vahendusel).

Sinu isiklik seisukoht koos põhjendusega:

Mina isiklikult leian, et arvuti kasutamine on saanud meie igapäeva elu osaks nagu keele kasutamine ja matemaatikagi. Baasteadmised, kuidas ja mida teha, peavad olema ühtsed ja selged kõigile. Seega näen mina ideaalse mudelina, et informaatika baasteadmiste õpetamine on kohustuslik kõigile (umbes 5-6 klass) ja edasi ülejäänud klassides on arvuti kasutamine läbiv teema (oskuste säilitamise ja arendamise eesmärgil) ning koolil võimalus valikainete najal arendada õppijate infotehnoloogilisi oskusi vastavalt kooli suunale.