Põhipraktika 3. ülesanne

Seekordne ülesanne oli luua kasutusjuhend ja seda evalveerida.

Meie kool alustas Siseveebi kasutamist 2011 aasta sügisest. Alates 2012 aastast kehtestati nõue, et kõik õpetajate töökavad on sisestatud Siseveebi (faili lisamine ei ole lubatud). Sellest lähtuvalt oli vaja õpetajatele luua juhend, mis toetaks neid töökavade sisestamisel.

Juhendi loomisel lähtusin ADDIE mudelist.

  • Esiteks analüüsisin õpetajate hetkeseisu. Kuna õpetajate arvutialased teadmised on väga erinevatel tasemetel siis juhendi loomisel lähtusin vähem teadlike seisukohast. Kõik uued õpetajad, kes meile tööle tulevad, peavad saama antud juhendi abil hakkama.
  • Jätkasin disaini ja juhendmaterjali välja töötamisega. Antud juhendmaterjali koostamisel otsustasin pdf dokumendi loomise kasuks. Plussiks on see, et vähemvõimekamatele õpetajatele saab materjali välja printida. Juhend on üles seatud kooli serverisse, nii saavad õpetajad sellele ligi igal ajal igalt poolt. Ka pdf-i faili jagamine e-posti teel on üsna lihtne. Miinuseks on see, et kõigile õpetajatele ei sobi kirjalikud juhendid.
  • Antud juhendit on rakendatud juba kaks aastat. Peale esimesi rakenduskordasi tuli juhendit täpsustada, lisada veel ekraanivaateid ja juhiseid. Järgmise aasta alguseks oli Siseveebis töökavade sisestamise rakendust uuendatud, seega tuli juhendmaterjal üle vaadata ja hetkeseisuga vastavusse viia.
  • Kuna kõigile õpetajatele ei piisa ainult paberkandjal juhendist (pdf.juhend), siis praktika raames koostasin antud juhendile lisaks ekraanivideo (ühe konkreetse töökava sisestamine), mis toetab audiovisuaalselt õpitavast arusaamist. Videonäite link on lisatud pdf faili.
  • Kahe uue õpetaja tagasiside videonäite ja pdf-juhendi kohta on positiivsed. Üks neist leidis, et pdf-juhend on liiga detailne. Mõlemad leidsid, et videonäide täiendab juhendit.
  • PS! Viisin läbi videojuhendis paar parandust (üks lõik videost oli liiga kiire ja paaris kohas oli vaja parandada sõnalist selgitust).

Põhipraktika 3. ülesanne + eneseanalüüs

Seekordne ülesanne oli luua kasutusjuhend ja seda evalveerida.  Juhendeid olen kirjutanud ja koostanud küll, kuid arvestades nende kahe nädala tempot, siis 3. ülesande täitmisega olen hetkel jännis. Loodan selle järgmise nädalaga valmis saada.

Põhipraktika nädal (04.11 – 10.11)

Tegelesin sisekoolituse lõpetamisega. HITSA-le sai maksetaotlused esitatud (see kord õnnestus nii, et kõik paberid ja avaldused sai esimese korraga korrektselt saadetud :) ).

Inglise keele õpetaja vajas erialast materjali, seega tegelesime koos erinevates õppematerjalides tuhnisime ja parima väljaselgitamisega.

Neljapäev- reede osalesin Olustveres seminaril. Sain palju häid mõtteid ja ideid ning jagasin neid teadmisi ka õpetajatele.

Põhipraktika nädal (11.11 – 17.11)

Veel üks ainetundide rohke nädal. Haridustehnoloogilises töös on vaikehetk. Tegelesin igapäevaste välknõustamisega, jagasin õpetajatele Moodle kasutusjuhendit (minu rõõmuks oli paberkandjal suur menu õpetajate seas). Tegelesin veel 2-3 jaan. toimuva koolituste planeerimisega ja info jagamisega.

15.11 toimus Tallinnas e-õpiku “e-Math” esitlus ja töötuba – osalesin. Vajalik üritus mulle nii aineõpetajana (matemaatika) kui ka haridustehnoloogina. Lisa boonusena puudutas seminar ka otseselt minu lõputöö teemat.

Nõukogu istungil tuli teemaks koolisisese metoodikapäeva korraldamine. Kogun nüüd mõtteid selle elluviimiseks. Ka on tulevaste tööülesannete hulka tekkinud vajadus korrastatud ja ühtlustatud lõputööde vormistamise juhendi järgi meie koolis.

 

Põhipraktika: 2.ülesanne + eneseanalüüs

Teine põhipraktika ülesanne – haridustehnoloogiline nõustamine.

1. nõstamistehnika: Eksperdi kaasamine

Koolis on poole peal sisekoolitus, kus osaled kokku üle kahekümne õpetaja. Sisekoolituse  käigus on õpetajatel tekkinud palju erinevaid ja ka sarnaseid küsimusi ning probleeme. Kõige parem  inimene neile küsimustele vastamiseks on koolitaja, selle pärast pidasin vajalikuks õpetajatele korraldada kokkusaamine koolitajaga. Kokkusaamine toimus 21.10 kell 15.00 – 17.00. Kokkusaamisel viibis üle poolte kursusel osalevatest õpetajatest. Selle aja jooksul vaadati üle ülesanded/murepunktid, millega õpetajad hätta olid jäänud ning koolitaja vastas jooksvatele küsimustele. Õpetajad leidsid, et selline kokkusaamine on väga vajalik, sest nad ei ole väga aldid oma probleeme e-kursuses foorumi teel kirja panema.

2. nõustamistehnika: Individuaalkonsultatsioon

Elektrieriala õpetaja pöördus mimu juurde probleemiga, et ta tahab koostada õpilastele erialast viktoriini, erinevat elektrimootori detailide tundmise kohta. Tegemist on kõrges eas kuid tehnika kasutamisest väga huvitunud õpetajaga, kelle jaoks ei ole probleem ka inglise keelseid keskkondi/programme kasutada. Kuna tal oli soov viktoriini tegemist jätkata ka kodus ning kooli arvutitesse programmide installeerimine õpetajatele on piiratud, siis sai otsustatud veebipõhise keskkonna kasuks. Tutvustasin õpetajale piltide jagamise keskkonda Photopeach. Keskkonda on lihtne kasutada, lõbus ja võimaldab luua viktoriini (pildile paigutada valikvastusega küsimust).  Lisaks on selle keskkonna kasutamiseks veebis saadaval ka eesti keelsed juhendid, mida ma õpetajale ka jagasin. Õpetaja tegi endale kasuaja ja laadis (minu juhendamisel) üles kolm pilti ning koostas piltidele küsimused. Katsetasime läbi ka lingi kaudu jagamise.

Kogu nõustamine võttis aega ligikaudu 40 minutit. Individuaalkonsultatsioon on väga ajamahukas kuid õpetajatele äärmiselt vajalik nong enamus ajast üks põhilisi töövahendeid, mida haridustehnoloog oma töös kasutab.

3. nõustamistehnika: E-posti teel nõustamine/juhendite loomine

Meie kooli infosüsteemi arendajad on tekitanud süsteemis õppematerjalide hoiustamise/jagamise koha. Et õpetajad seda ka kasutama hakkaksid, siis koostasin õpetajatele materjalide lisamist ja jagamist käsitleva juhendi. Et see info õpetajateni kiirelt ja võimalikult vähese vaevaga jõuaks, siis saatsin õpetajate listi kirja, kus tutvustasin uut võimalust infosüsteemis ning lisasin kirjale manusesse ka koostatud juhendi.

Juhendi koostamine on ajamahukas, kuid see tasub ennast ära, sest suurem osa õpetajatest saavad juhendite abil uute programmidega/rakendustega hakkama. E-posti saatmine võttis väga vähe aega ja see on väga tõhus viis info edastamiseks suurtele gruppidele.

4. nõustamine: Telefoni teel nõustamine

Minu töökogemustes on üsna tavaline ka telefoni teel probleemide lahendamine. Ühe näitena, õpetaja helistas ja kurtis muret, et tal on vaja avada aasta tagasi tehtud kursus, kuid ta ei mäleta enam, kuidas kursus õppijate jaoks uuesti avada, ning anda neile luba ise kursusele registreeruda.  Juhendasin õpetajat samm-sammult telefoni teel ja õpetaja sai vajalikud muudatused kiirelt ära tehtud.

Antud meetod on kiire (tavaliselt kulub ühele telefonivestlusele õpetajaga umbes viis minutit) ja positiivne on ka see, et õpetajad saavad koheselt probleemile lahenduse või küsimusele vastuse. Miinuseks on see, et õpetajad kipuvad vahel helistama ka väljaspool tööaega (õhtuti, nädalavahetusel). Õnneks ei ole siiani neid olukordi häirivalt palju ette tulnud.

Põhipraktika nädal (21.10 – 27.10)

Koostasin õpetajatele juhendi “Materjalide lisamine siseveebi”; toimus kohtumine sisekoolituse läbiviijaga, tegelesin jooksvate probleemidega (õpetajate abistamine/nõustamine). Tutvustasin uuele õpetajale meie kooli infosüsteemi Siseveeb ning õppematerjalide otsimise keskkondi. Jagasin õpetajatele e-õppe alast infot (e-õppe seminari kutse jne) listi kaudu.

Juhendi loomise ja info jagamise tulemusel loodan, et õpetajad hakkavad õppematerjale siseveebis hoiustama ja õpilastele jagama. Kutsekoolis on õpilastel õppematerjalide (raamatute) puudus. Ka on meil üsna palju kaugõppijaid.

Info jagamise eesmärgiks on õpetajate kaasamine e-õppe alastesse toimingutesse. Toimis, üks õpetaja tuleb koos minuga e-õppe seminarile Olustverre.

Põhipraktika nädal (28.10 – 03.11)

Sellel nädala ei tegelenud väga palju haridustehnoloogi tööga, sest minu tunniplaan aineõpetajana oli üsna mahukas ja ka koosolekud võtsid oma aja. Osalesin õppekavade arendamise koosolekutel (kaks kokkusaamist); osalesin Nõukogu koosolekul; tegelesin jooksvate probleemidega ja õpetajate abistamise/nõustamisega. Valmistasin ette kaks maksetaotlust HITSasse ja saatsin postiga direktorile allkirjastamiseks.

Selle nädala produktiivsus oli väike, kuna mul oli üsna palju ainetunde. Tegelesin väikeste/jooksvate probleemidega. Mõne õpetajaga tegelemise pidin lükkama uude nädalasse, kuna konsultatsioonikse ei klappinud kummagi ajad kokku.

Järgmiseks nädalaks on planeeritud osaleda neljapäev-reede Olustveres toimuvas e-õppe seminaris, tegeleda õpetajatega sisekoolituse teemal (sisekoolitus saab läbi), esitada HITSale maksetaotlused.