Kursuse lõpp: Kursuse tagasiside ja enesehindamine

Digitaalsete õppematerjalide koostamine 2013

Tallinna Ülikooli haridustehnoloogia magistriõppe kursus. Kursuse eesmärgiks on võimaldada digitaalsete õppematerjalide koostamiseks vajalike põhiteadmiste ja üldoskuste omandamist ning ülevaate saamist digitaalsete õppematerjalide koostamise tehnoloogiatest ja vahenditest.

Kursuses käsitleti kokku 7 teemat. Iga teema käsitlemiseks oli aega kaks nädalat. Teema käsitlemiseks antud aeg oli igati kooskõlas ülesannete ja materjali mahuga.

Esimese teema raames õppisin, mis on õpiobjekt ja millised on nõuded õpiobjekti loomisel ja avalikustamisel (tähtsad märksõnad autorlus ja metaandmed). Tutvusin eirnevate repositooriumite ja teiste õpiobjekti levitamise keskkondadega. Teema oli minu jaoks huvitav, mõningal määral tuttav.

Teise teema raames katsetasin läbi erinevaid õpiobjektide loomise vahendeid. Paari vahendi (nagu näiteks LeMill ja eXeLearning) olen varasemast ajast kasutanud kuid teema lõikes tutvusin mitme uue ja põneva vahendiga nagu Xerte, GLO Maker. Praktilise ülesande puhul oli kõige raskem leida teemat, mille põhjal koostada üks õpiobjekt ja sellest tingituna ei ole ma oma loodud õpiobjektiga väga rahul. Õpiobjekti loomine peab algama sisulisest vajadusest. Ühtegi asja ei saa teha lihtsalt tegemise pärast. J

Kolmas teema hõlmas arvutipõhist testimist. See teema meeldis mulle väga. Sain teada mitmeid uusi testimiseks mõeldud keskkondi. Tutvusin põhjalikumalt erinevate küsimuste liigitustega.

Neljas teema oli minu jaoks kõige keerulisem. Teema andis ülevaate e-õpikute loomise vahenditest. Vahendeid on mitmeid, kuid nende kasutamine vajab harjumist ja e-raamatu loomine vajab aega. Selle teema raames meeldis mulle enim praktiline tund, kus reaalselt katsetasime Maci peal e-raamatu loomist. iBook Authoriga tahaks veel rohkem tegemist teha. Loodan, et meie kooli maci klasssaab varsti valmis.

Viies teema andis põhjaliku ja selge vaate autoriõigustest. See teema on alati paeluv ja  küsimusi/väitlusi esile kutsuv.

Kuuendaks teemaks oli allikmaterjalidele viitamine. Selle teema raames õppisin, kuidas viidata APA2 süsteemi järgi allikmaterjalidele. Tegemist on raske teemaga, sest viitamissüsteeme on palju erinevaid ja nõuded on ranged.

Viimaseks ülesandeks oli õppematerjalide kvaliteedi hindamine. See teema oli minu jaoks tuttav juba veidi tuttav, sest osalesin sellel aastal kvaliteetsete e-kursuste hindamisel. Siiski erinev seisnes selles, et nüüd pidin hindama ise enda loodud tööd. Ise ennast on raskem hinnata kui teisi, sest tahad ikka olla enese suhtes kriitilisem samas on raske endale tunnistada, et seda või toda oleks võinud paremini teha.

Kokkuvõttes saan öelda, et see kursus oli huvitav ja mitmekülgne ning täitis kõik minu ootused.

3 thoughts on “Kursuse lõpp: Kursuse tagasiside ja enesehindamine

  1. Are you looking for effective advertising that isn’t completely full of it? I apologize for sending you this message on your contact form but actually that was the whole point. We can send your advertising text to websites via their contact forms just like you’re reading this message right now. You can target by keyword or just go with mass blasts to sites in the country of your choice. So let’s say you want to blast a message to all the plumbing companies in the US, we’ll scrape websites for just those and post your ad text to them. Providing you’re promoting a product or service that’s relevant to that niche then your business will get awesome results!

    Type up a quick note to leo6866tay@gmail.com to get details about how we do this

  2. Are you looking for effective online promotion that isn’t full of BS? I apologize for sending you this message on your contact form but actually that was kinda the point. We can send your promotional text to sites via their contact forms just like you’re reading this note right now. You can target by keyword or just go with bulk blasts to sites in the location of your choice. So let’s assume you need to push through a message to all the contractors in the United States, we’ll scrape websites for just those and post your advertisement to them. As long as you’re advertising a product or service that’s relevant to that type of business then you’ll get an awesome result!

    Write a quick note to ethan3646hug@gmail.com to find out how we do this

  3. Good evening, I was just taking a look at your site and filled out your feedback form. The feedback page on your site sends you these messages to your email account which is why you’re reading through my message at this moment correct? This is the most important accomplishment with any kind of online ad, making people actually READ your advertisement and I did that just now with you! If you have something you would like to promote to millions of websites via their contact forms in the U.S. or anywhere in the world send me a quick note now, I can even target particular niches and my costs are very low. Send a message to: denzeljax219@gmail.com

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga