Viies teema: õppematerjalide autoriõigus

Selle nädala ülesanne on tutvuda autoriõigustega ja lisada oma blogisse õpitust kokkuvõte.  Autoriõiguste teema on aktuaalne kuid tekitab siiani palju segadust. Mulle väga meeldis, et eesti keelen õppematerjal oli väga kokkuvõtlik ja asjalik. Andis selge ülevaate, mis on autoriõigustega kaitstud ja mis mitte.  Mulle endale meeldib väga see Creative Commons litsentsi süsteem. Eriti mõnus on kasutada Creative Commons käsiraamatu vahel olevat voldikut (http://www.creativecommons.ee/cc-voldik/ ).

Mulle endale jääb veidi segaseks autoriõiguste eriliik Public Domain. Õppematerjalis on selle kohta öeldud, et kasutades antud märget teosel on autor kõigist õigustest seoses teosega loobunud. Samas on aga õppematerjalides märgitud, et autori isiklikud õigused on autoriga lahutamatult seotud ning neid ei saa müüa ega ära võtta. Kas me Eestis üldse siis saame oma teostel kasutada Public Domain märget, kui ma tahaksin teosest täielikult loobuda?

Ma ise kasutan viimasel ajal õppematerjalide illustreerimiseks pilte, mis on jagatud Public Domain põhimõttel (http://openclipart.org/). Kas sellisel juhul ei peaks üldse siis algallikale ja autorile viitama? Ma siiani olen ikka seda teinud :)

Inglise keelseks teadusartikliks valisin David Wiley ja Seth Gurrell kirjutatud artikli Kümme aastat arengut. Artikkel on väga paeluv ja sujuvalt kirjutatud.  Alustatakse paeluva ajalooga, kuidas jõuti vaba tarkvara mõiste ja GNU Public Licence loomiseni ja sealt edasi avatud lähtekoodiga tarkvarani. 1999 aastal anti välja Open Publication Licence (OPL), mis oli erinwv varasemast GNU Public Licence`st.  OPL-is oli nõutav viitamine originaalautorile ja lisandusid autori poolt esitatavad nõuded. Sellest kasvas välja 2001 aastal Creative Commons. Artiklis on loetletud ka mõned avatud õppematerjalide ja avatud sisu kogud, mis kattuvad osaliselt ka õppematerjalis loetletud kogudega.

Kasutatud materjalid:

Põldoja.H. Õppematerjalide autoriõigus. http://oppematerjalid.wordpress.com/oppematerjalid/oppematerjalide-autorioigus/

Wiley, D. A. (2000). Connecting learning objects to instructional design theory: A definition, a metaphor, and a taxonomy. In D. A. Wiley (Ed.), The Instructional Use of Learning Objects: Online Version. [Open Access]

3 thoughts on “Viies teema: õppematerjalide autoriõigus

  1. Ma uurisin natuke täpsemalt public domain kohta ning kustutasin viitamiskohustuse puudumise kohta käiva lause ära konspektist. Public domain mõiste on pärit USA õigusruumist, Euroopas pole võimalik isiklikest õigustest loobuda.

    Eesti autoriõiguse seaduses on § 44  Teose autorsuse, autori nime, autori au ja väärikuse ning teose pealkirja tähtajatu kaitse. Kuigi Tammsaare teosed on avalikus kasutuses, levitatakse neid ikka autori nimega. Euroopas annab näiteks Europeana andmebaas juhised public domain teoste kasutamiseks ning seal on viitamise tingimus kohe esimesena sees: Europeana Usage Guidelines for public domain works.

    USA õigusruumis ei ole public domain teosele viitamine kohustuslik, kuid hea tava on seda õppematerjalides ja akadeemilistes tekstides alati teha. Paljudel sealsetel ülikoolidel on oma kodulehel täpsed juhised autoriõiguste ja viitamise kohta. Näiteks Central Michigan University juhendis on kirjas:

    Do I have to cite my source when using a public domain document?

    Legally, you are not compelled to provide attribution when using an item from the public domain. It is common practice in academia, however, to show respect for others by providing attribution, even when using public domain material.

  2. Pingback: Autoriõiguse teema kokkuvõte | Digitaalsete õppematerjalide koostamine

Vasta Hans-le Tühista vastus

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga