9.nädala ülesanne

Selle korra teema on 6.mütsi meetod. Tutvusin materjalidega ja otsisin ka lisaks. Kuue mõttemütsi metoodi kohta  on väga hea selgitus toodud siin http://lepo.it.da.ut.ee/~lehti/6mytsi/kuue_mttemtsi_meetod.html .

Kuus mõttemütsi (Six Thinking Hats) on Edward de Bono poolt loodud lateraalse mõtlemise meetod, mille puhul erinevaid perspektiive uuritavale probleemile või nähtusele tähistatakse kuut eri värvi mütsiga. Mütside tähendused on eelnevalt kokku lepitud:

  • Valge kui paber. Mõtted valge mütsi all on seotud informatsiooniga;
  • Must kui kuub. Musta mütsi mõtted paljastavad võimalikud riskid ja osutavad kriitiliselt meie senise mõttekäigu nõrkadele kohtadele;
  • Kollane kui päike.  Kollast mütsi kandes huvitavad meid väärtused ja praktiline kasu, mis käsitletud ideedest võib tõusta;
  • Roheline kui loodus. Rohelist mütsi kandes esitad uusi ettepanekuid, ideid ja alternatiive seni käsitletud lahendustele;
  • Punane kui tuli. Kandes punast mütsi, võid jätta ratsionaalse arutluse tahaplaanile ja tuua välja oma emotsioonid ja aimdused – vajaduseta neid seletada või põhjendada;
  • Sinine kui taevas. Pisut teist sorti müts kui ülejäänud, sest selle kandja distantseerub probleemi sisust ja keskendub hoopis mõtlemise või arutelu protsessile. Tavaliselt kasutame sinist mütsi aruteluprotsessi algul, määratledes selle sihid ja raamid – näiteks seades eri värvi mütside esinemise järjekorra. Arutelu lõpul aitab sinine müts meil teha kokkuvõtteid.

Kuue mõttemütsi meetod sobib kasutada selliste probleemide korral, mis on  intrigeerivad, mitmeti mõistetavad ja mittetriviaalsed. Kõige keerulisem on arutelu juhtimine mõistliku kokkuvõtteni, et see ei jääks lihtsalt mänguks mängu enese nimel.

Kuigi antud metoodikat saab kasutada ka individuaalülesannete korral siis ilmselt oleks seda põnevam kasutada rühmatöös. eluliste probleemülesannete lahendamisel ja uute ideede välja töötamisel. Kindlasti ka projektide kavandamisel või konseptsioonide loomisel.

Antud meetodi kasutamine suletud e-õppe keskkondades on üsna lihtne. Näiteks Moodle keskkonnas saab antud meedodi abil probleemülesande lahendamise läbi viia wiki või ka foorumi abil. Lihtsalt enne tuleb reeglid paika panna, kuidas keegi oma mütsivärvist märku annab.

Veidi loomingulisemat lähenemist on vaja aga antud meetodi rakendamisel hajutatud õpikeskkondades. Hajutatud õpikeskkond ei ole institutsiooni (näiteks ülikooli) pakutud suletud õpikeskkond, vaid seda haldab õppur või õppurite rühm koos õppejõuga ise. Hajutatud õpikeskkond toetab õppijakeskset lähenemist, mistõttu on see keskkond võrreldes ülikoolide pakutavatega rohkem individualiseeritud. Lisaks on seda tüüpi keskkond dünaamiliselt muutuv, kuna vahendeid on võimalik vastavalt õppuri vajadustele keskkonda lisada või sealt välja arvata.

Uurides internetiavarusi, siis jäi mulle silma paar projekti, mida selle teema all võiks mainida.  Üks nendest on siis antud meetodil põhineva e-õppe vahendi konseptsioon.

http://www.elearningasia.net/_program/pdf_pt/[Paper%207-2]Yang%20Mi%20Koo.pdf

Lisaks veel üks vahva pilootuuring, mis annab ülevaate kuidas virtuaalseid maailmu õpetamiseks ja õppimiseks saaks kasutada. Antud uuringus katsetati kuue mütsi meetodi kasutamist Second Life keskkonnas.

http://www.virtualclassrooms.info/papers/Six%20Hats%20in%20Second%20Life.pdf

2 thoughts on “9.nädala ülesanne

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga