1.nädala ülesanne

Vastus 1.nädala ülesandele.

HARIDUSTEHNOLOOGI TÖÖ ÜLESANDED:

1.  Informatsiooni kogumine e-õppe võimaluste kasutamise, e-õppega seotud probleemide ja vajaduste kohta õppeasutuses.

  • Kogub  ja  analüüsib e-õppe kasutamise ja vajadustealast infot.
  • Viib  läbi tulemuste analüüsi, teeb nende põhjal vajalikud muudatused või muudatuste ettepanekud vastavalt õppeasutuse võimalustele.

2.  IKT-l põhineva õppe edendamine, vastavasisuliste projektides osalemine või algatamine ja juhtimine koostöös teiste töötajatega.

  • Osaleb (võimalusel) IKT-l põhineva õppe edendamise projektides.
  • Teeb  IKT-l põhinevate projektide raames koostööd teiste töötajatega.

3. E-õppe alase informatsiooni levitamine ning e-õppe, uute tehnoloogiate ning multimeedia võimaluste tutvustamine õpetajatele ja õpilastele (sh e-õpet tutvustavate materjalide koostamine ning infopäevade ja seminaride korraldamine).

  •  Viib läbi vähemalt 10 tundi e-õppe alaseid koolitusi õpetajatele.
  • Jagab e-õppe alast informatsiooni ja tutvustab uusi võimalusi e-õppes nii juhtkonnale, õpetajatele kui ka õpilastele. Korraldab õpetajatele/õpilastele infotunde ja seminare.

4.  Õpetajate nõustamine ja tehnilise toe pakkumine e-kursuste koostamisel ja läbiviimisel ning digitaalsete õpiobjektide väljatöötamisel.

  • Viib läbi õpetajate nõustamisi e-õppe materjalide koostamisel ja e-kususte läbiviimisel, pakub selleks vajalikku tehnilist tuge.

5. Koolidevahelise koostöö arendamine ja osalemine temaatilise võrgustiku töö korraldamisel ja/või võrgustiku töö dokumenteerimisel.

6. Osalemine kooli infosüsteemi ja kodulehe (portaali) arendamisel.

7. Kooli juhtkonna nõustamine õpetajate e-õppe alase koolituse planeerimise alal.

  • Koostab ja esitab kooli juhtkonnale õpetajate e-õppe alase koolituse plaani.
  • Toimub konstruktiivne koostöö kooli juhtkonnaga, juhtkond on nõustunud e-õppe rakendamise osas.

8.  IKT-põhiste koostöö- ja arendusprojektide (koolisisesed, vabariiklikud, rahvusvahelised) algatamine ja kordineerimine.

  • Algatab ja koordineerib (võimalusel) IKT-põhiseid koostöö- ja arendusprojekte.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga