Viies teema: personaalsed õpikeskkonnad

Ülesande tehnoloogiad ja standardiseerimine vastus.

Õpikeskkond on igal pool meie ümber, sest inimene õpib pidevalt igas situatsioonis teadlikult või alateadlikult. Me kõik teame, et õpikeskkond mängib olulist rolli nii õppimisel kui ka õpetamisel. Kuna õppijad on oma kogemuste ja õpiharjumuste poolest väga erinevad, on igal õppijal omamoodi ootused ja lootused seoses õpikeskkonnaga. Õppijate ootused määravad suuresti ära selle, kuidas nad oma õpikeskkonda hiljem tajuvad ning seal käituvad. (Väljataga, 2012, jaanuar)

Viimasel ajal haridustehnoloogia valdkonnas populaarsust kogunud mõiste “personaalne õpikeskkond”. Kuna tegemist on mõnes mõttes uue mõistega, siis ei ole veel välja kujunenud väga selget arusaama, mis on personaalne õpikeskkond. Mõned väidavad, et igal õppijal on olnud oma personaalne õpikeskkond ka enne tehnoloogia arengut. Teised väidavad, et personaalne õpikeskkond on kogum sotsiaalse meedia vahenditest võimaldades õppijal ise kokku panna valik sobivatest vahenditest. (Väljataga, 2012, oktoober)

Minu arvates on aga õppijal olnud kogu aeg olemas oma personaalne õpikeskkond nii nagu ka üldine õpikeskkond. Õppimine ei hõlma ju ainult kooli või seda keskkonda, kus asub õpetaja/juhendaja koos õpilasega.  Õppimine toimub ka väljaspool kooli, väljaspool õpetaja/juhendaja loodud keskkonda. Varemalt ja ka praegugi on minu arvates õppija personaalne õpikeskkond see keskkond (koht), mille ta loob endale mugavaks õppimiseks.  Sellel ajal, kui arvutid ei olnud veel õppeprotsessi osa ja ei räägitud e-õppest, saab personaalseks õpikeskkonnaks lugeda kas või õppija oma tuba/tööruumi, kus ta tegeles õppimisega väljaspool kooli.  Näiteks igal inimesel on töölaud paigutatud ja sisustatud vastavalt tema vajadustele. Osad õppurid eelistavad, et kõik vajalikud materjalid – raamatud oleksid käe ulatusel laua peal, teised aga seda, et laud oleks tühi ja puhas.

Tänapäeval ja selle aine raames on personaalse õpikeskkonna mõiste tihedalt seotud  arvuti ja internetiga.

Personaalsed õpikeskkonnad (inglise keeles personal learning environments) on mõiste, mille all ei mõelda uut tarkvara,  vaid see on rohkem tehnoloogia kasutamise uus lähenemine või metoodika e-õppes. Personaalsed õpikeskkonnad on õppija poolt kontrollitavad ja kujundatavad süsteemid, mis toetavad õppijat õpieesmärkide saavutamisel, õppimise korraldamisel ja suhtlemisel teiste õppijate ning õpetajatega.

Personaalsed õpikeskkonnad on dünaamiliselt ja pidevalt muutuvad keskkonnad, kus ülesehitus ja vahendid sõltuvad kasutaja hetke vajadustest. Keskkonna osad on kergesti asendatavad, täiendatavad, kohandatavad kogu keskkonnaga või ka eemaldatavad. Erinevaid vahendeid  kombineerides pakub õpikeskkond üsna suuri võimalusi info haldamiseks ja õppematerjalide loomiseks erineval moel. Oma keskkonna loomist ja haldamist tehakse eelkõige õppimise toetamiseks, selles saab läbi viia erinevaid regulatsiooni, koordinatsiooni ja teadmiste ülesehitamise protsesse. Iga keskkond on erinev, sõltudes õppija eelistustest, ootustest ja tema arengust (Pata & Laanpere, 2009, lk 22).

Minu personaalne õpikeskkond

Minu praeguste õpingute käigus kujunenud õpikeskkond on väga erinev võrreldes varasemate kogemustega ja on alles kujunemisjärgus.  Keskkond kujuneb lähtuvalt jooksvatest kursustest ja nende sisust. Siiani ei ole mul olnud nii laiaulatuslikku arvutipõhise õppe kogemust (senini olnud korraga üks-kaks kursust Moodles) ja see määrabki suuresti minu praeguse õpikeskkonna. Enamik õppematerjale ja ülesandeid on üles seatud ajaveebi või Moodle keskkonda. Lisaks veel teiste õppurite ajaveebid, mida tuleb pidevalt jälgida. Seega on vaja endale luua süsteem, kuidas seda kõike aktiivselt jälgida suudaks.  Tunnistan, et ei ole veel suutnud oma personaalset õpikeskkonda kujundada nii, et ma sellega täielikult rahul oleks ja see mulle maksimaalse efektiivsuse õppimisel tagaks, aga ma tegelen sellega.

Kasutatud kirjandus:

Pata, K., & Laanpere, M. (Toim.). (2009). Tiigriõpe: Haridustehnoloogia käsiraamat. Tallinn: TLÜ informaatika instituut.

Väljataga, T (2012, jaanuar). Avatud veebipõhised õpikeskkonnad. Loetud aadressil http://lemill.net/lemill-server/content/webpages/avatud-veebipohised-opikeskkonnad-2

Väljataga, T (2012, oktoober). Viies teema: personaalsed õpikeskkonnad.Loetud aadressil http://opikeskkonnad.wordpress.com/2012/10/29/viies-teema-personaalsed-opikeskkonnad/

 

3 thoughts on “Viies teema: personaalsed õpikeskkonnad

  1. Tore on joonisel näha, et Sinu personaalses õpikeskkonnas on kesksel kohal inimesed ja suhtlemine, need on paigutatud reaalse ja virtuaalse ruumi vahele.

  2. Pingback: Personaalsed õpikeskkonnad: refleksioon | Õpikeskkonnad ja õpivõrgustikud

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga