Mis on õpkeskkond?

Ülesande Mis on õpikeskkond? vastus.

Õpikeskkond on suur osa õppeprotsessist. Kõige sagedamini räägitakse õpikeskkonnast kui  kohast, kus õpilased õpivad. Õpikeskkonna eesmärk on motiveerida õpilast ja ka õpetajat tegutsema oma eesmärkide saavutamise suunas. Lisaks peab olema õpikeskkond õppijale piisavalt “mugav”, et õppija tähelepanu ja energia oleks suunatud eesmärgistatud tegevusele, mitte aga kõrvalistele teguritele.

Õpikeskkonna kujundamisel on määravaks faktoriks see, milline on õppetöö toimumise koht. Tänapäeval ei piirdu õppetöö toimumine ainult klassiruumiga. Meie muutuvas ühiskonnas saab õppida ja õpetada pea kõikjal. Siiski võib jagada õpikeskkonnad õppimise koha põhjal kolme suurde rühma: füüsilised, virtuaalsed ja laiendatud õpikeskkonnad.

Lähtuvalt kohast, saab luua õppijale  “mugavat” õpikeskkonda. Ühegi õpikeskkonna puhul ei tohi unustada, et tähtsat rolli mängivad  ka inimsuhted  ja õppekorralduslik osa.

Igal õpikeskkonnal on omad eelised ja omad puudused. Arvan, et õpikeskkonna valik / kujundus peab olema sihipärane st. et  õppetöö läbiviimiseks tuleb valida / kujundada teatud keskkond kuna see toetab õppija eesmärke, mitte aga sellepärast, et nii on lihtsalt äge või uuenduslik.

Kokkuvõtteks võin siis öelda, et õpkeskkond on minu jaoks õppetööd toetav süsteem, mis sisaldab õppetöö läbiviimise kohta (virtuaalne, reaalne jm. ),õppimiseks vaja minevaid vahendeid ja inimeste vahelisi suhteid.

Kasutatud kirjandus:

 

One thought on “Mis on õpkeskkond?

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga