1. Nädala ülesanne

1. Looge oma ajaveeb ja saatke selle link Ingrid Maadverele ingridmaadvere@gmail.com. TEHTUD :)

2. Analüüsige ühte piltide töötlemise või jagamise keskkonda https://tricider.com/en/admin/TpgZ/19oLXN. Lisage plusse ja miinuseid Tricideri. Ühte keskkonda võib kommenteerida ainult üks inimene. TEHTUD :) Analüüsisin keskkonda http://www.cellsea.com/media/index.htm

3. Looge üks helifail veebis vabalt valitud keskkonnas. Helifailis kirjeldage, kuidas saaksite oma elus või töös helifaile kasutada. Vistutage helifail oma ajaveebi. Kommenteerige vähemalt kahe kaasõppuri ajaveebides olevaid helifaile. TEHTUD :)

Siin on minu  HELIFAIL.

Tähtaeg 21. september.

Mis on õpkeskkond?

Ülesande Mis on õpikeskkond? vastus.

Õpikeskkond on suur osa õppeprotsessist. Kõige sagedamini räägitakse õpikeskkonnast kui  kohast, kus õpilased õpivad. Õpikeskkonna eesmärk on motiveerida õpilast ja ka õpetajat tegutsema oma eesmärkide saavutamise suunas. Lisaks peab olema õpikeskkond õppijale piisavalt “mugav”, et õppija tähelepanu ja energia oleks suunatud eesmärgistatud tegevusele, mitte aga kõrvalistele teguritele.

Õpikeskkonna kujundamisel on määravaks faktoriks see, milline on õppetöö toimumise koht. Tänapäeval ei piirdu õppetöö toimumine ainult klassiruumiga. Meie muutuvas ühiskonnas saab õppida ja õpetada pea kõikjal. Siiski võib jagada õpikeskkonnad õppimise koha põhjal kolme suurde rühma: füüsilised, virtuaalsed ja laiendatud õpikeskkonnad.

Lähtuvalt kohast, saab luua õppijale  “mugavat” õpikeskkonda. Ühegi õpikeskkonna puhul ei tohi unustada, et tähtsat rolli mängivad  ka inimsuhted  ja õppekorralduslik osa.

Igal õpikeskkonnal on omad eelised ja omad puudused. Arvan, et õpikeskkonna valik / kujundus peab olema sihipärane st. et  õppetöö läbiviimiseks tuleb valida / kujundada teatud keskkond kuna see toetab õppija eesmärke, mitte aga sellepärast, et nii on lihtsalt äge või uuenduslik.

Kokkuvõtteks võin siis öelda, et õpkeskkond on minu jaoks õppetööd toetav süsteem, mis sisaldab õppetöö läbiviimise kohta (virtuaalne, reaalne jm. ),õppimiseks vaja minevaid vahendeid ja inimeste vahelisi suhteid.

Kasutatud kirjandus: