Rühmatöö

 • Projekti idee ja eesmärk
 • Õpiväljundid (vähemalt 3 eri õppeainest ja 2 läbivast teemast)
 • Sihtrühm (keda ootate osalema: vanus, eelteadmised/oskused, kas mitmest koolist/riigist)
 • Ajakava ja tegevused
 • Projektis kasutatavad õppematerjalid, juhendid jms

PROJEKTI KODULEHT: http://eykinformaatikadidaktika.wordpress.com/

Teema/idee: klienditeeniduse eriala suvepraktika kohtade registreerimise süsteem
Eesmärk: luua klienditeeninduse õpilaste praktikakohtade registreerumise keskkond
Tellija: kooli juhtkond
Sihtrühm: ühe kooli 10.-11. klassi klienditeeninduse valikaine õpilased, kes on läbinud vähemalt ühe aasta klienditeeninduse valikaineid;
Koostööpartnerid: laevafirmad, kes pakuvad praktikakohti
Projekti läbiviijad: 3. kooliastme õpilased loovtöö koostamise raames
Hinnatavad õppeained: eesti keel, võõrkeel, informaatika

Õpiväljundid (oppekava.ee-st):

 • nimetab suulise ja kirjaliku kõne erijooni ning eristab kirjakeelt kõnekeelest;
 • koostab lihtsat teksti tuttaval teemal;
 • saab õpitavat keelt emakeelena kõnelevate inimestega igapäevases suhtluses enamasti hakkama, tuginedes õpitava keele maa kultuuritavadele;

Läbivad teemad: tehnoloogia ja innovatsioon:

 • rakendab eelmise kooliastme informaatikakursuses õpitut arendusprojekti tehes;
 • kasutab IKT-d eluliste probleemide lahendamiseks ning oma õppimise ja töö tõhustamiseks;
 • arendab loovust, koostööoskust ja algatusvõimet uuenduslike ideede rakendamisel erinevates projektides.

Ajakava:

 • september 2014: projekti meeskonna moodustamine ja ülesannete jagamine;
 • oktoober 2014: oodatava tulemuse ajurünnak, vormistamine,  tutvustamine tellijale (kooli juhtkond);
 • november 2014: läbirääkimised koostööpartneritega (laevafirmad), eestikeelsete ja ingliskeelsete ametikirjade vormistamine, kontrollimine;
 • detsember 2014: veebilehe koostamine, programmeerimine;
 • jaanuar 2015: veebilehe koostamine, programmeerimine;
 • veebruar 2015: veebilehe testimine;
 • märts 2015: vigade ja probleemide lahendamine;
 • aprill 2015: loomingulise töö kaitsmine (projekti tulemus);
 • mai 2015: projekti tulemusel valminud veebilehe rakendumine, praktikakohtadele registreerumise alustamine.

Mis ajal toimub projekti läbiviimine, juhendamine ?
Kuna koolis on tavaks, et töökavad koostatakse iga veerandi lõpus vaba tunni ressursiga, siis nende arvelt saab tegeleda projekti läbiviimise ja juhendamisega.

Tegevused ja rollid:

 • projekti juht;
 • protokollija;
 • suhtekorraldus-info koguja;
 • veebilehe koostajad – programmeerijad;
 • eesti keele toimetaja;
 • inglise keele toimetaja.

Juhendajad:

 • klienditeeniduse valikaine õpetaja;
 • inglise keele õpetaja;
 • eesti keele õpetaja;
 • informaatikaõpetaja.

Õppematerjalid ja juhendid:

3 thoughts on “Rühmatöö

 1. Pingback: Kodutöö: Ainetevaheline õpiprojekt | Ülle Juuse-Tumak

 2. Pingback: Kodutöö: Ainetevaheline õpiprojekt | eve

 3. Pingback: Kodutöö: Ainetevaheline õpiprojekt | eve

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga