AO vs. RÕK 2011

Kristel, Ülle, Eve

ECDL Informaatika õppekava
Toob oma kodulehel õppekava. Meile tundub, et üldhariduskooli mõistes pole tegemist õppekavaga, pigem õppeaine sisu kirjeldusega.
Moodul 1. Info- ja sidetehnoloogia (IST) mõisted nõuab taotlejalt IST põhimõistetest arusaamist üldtasemel ning arvuti eri osade tundmist.
Tundub olevat mooduli eesmärk, aga moodulil ei saa olla eesmärki.
Informaatika õppekavas on toodud aine õpetamise põhimõtted, soovitused metoodilise materjali osas, õpetaja tegevused, füüsilise õppekeskkonna kirjeldus, lõiming, vajaminevad vahendid, läbivad teemad, hindamine, õpitulemuse jda õppesisu, õppetegevused.
Koostatud IT maailma mõistes ammu. Õppekavas on sees reaalselt Eesti õpilastele vajalikke oskuste õpetamine, mida Euroopas kas ei tunta või ei kasutata, kuid ECDL õpilaste jaoks praegu vaja minevaid oskusi ei kajasta, kuna pole loodud Eesti olukorda arvestades.

Meie arvates ECDL võib sobida hästi täiskasvanu arvutikasutamise oskuste testimiseks, äärmisel juhul gümnaasiumi õpilastele, kuid põhikooli õpilaste huvidele, vajadustele see ei vasta.

2 thoughts on “AO vs. RÕK 2011

  1. Pingback: AO vs. RÕK 2011 | Ülle Juuse-Tumak

  2. Pingback: AO vs. RÕK 2011 | eve

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga