Kodutöö: Kohustuslik või mitte

Kolm poolt-argumenti:

  •  kuna õpilaste tase ja majanduslikud võimalused on kooli jõudes väga erinevad, siis peaks kool võimalama õpilastevahelist võrdsust sellega, et kõigil oleks koolis võrdsed võimalused omandada elus toimetulekuks vajalikud infotehnoloogia kasutamise oskused;
  • õpetajate koormus oleks garanteeritud;
  • oleks ettenägelik teha aine kohustuslikuks, sest nii palju kasutatakse töös arvutit töövahendida, mitte ainult rakendustarkvara näol vaid ka keeruliste seadmete juhtimisel. Ilmselt muutub arvuti kasutamine kõikvõimalikes töödes, süsteemides,  veelgi mastaapsemaks.

Kolm vastu-argumenti:

  • õpilaste IKT oskused kooli tulles on väidetavalt juba väga head;
  • tavalises üldhariduskoolis pole võimalik õpilastele õpetada kõikide nende tehnoloogiate kasutamist, millega nad elus kokku puutuvad, sest koolil pole see rahaliselt võimalik;
  • on jäänud mulje, et praegu toimuv õpetus on ühe operatsioonisüsteemi- (Windows) ja ühe rakendustarkvarapõhine (MS Office).

Sinu isiklik seisukoht koos põhjendusega:

Leian, et praegune olukord on asjaolusid arvestades päris hea, kuigi informaatikaõpetajale pole see eriti kindlust pakkuv. Minu meelest võiks olla üks kohustuslik kursus igas kooliastmes:

  1. kooliastmes, sest paratamatult tuleb meile kooli ka õpilasi, kellel pole kodus arvutit, tahvelarvutit või nutitelefoni ning õpilaste oskuste tase on väga erinev. Tihti hindavad nad oma oskus kõvasti üle.
  2. kooliastmes, sest päris palju on selles kooliastmes juba õppekirjanduses arvuti abil lahendatavaid ülesandeid.
  3. kooliastmes, kuna siis tuleb õpilastel sooritada oma loovtöö, seda edukalt kaitsta ja mingis vormis koolis ka säilitada.
  4. kooliastmes, sest õpilastel on vaja teha oma uurimustöö, ilmselt hakatakse järjest rohkem kasutama ka e-õpet.

Paarikümne aasta pärast ei pruugi olla enam vaja kursusi 3. ja 4. kooliastmes, kui õpetajad suudavad edukalt õpetada informaatikat lõimitud õppeainena.

Kodutöö: Minu nformaatikaõpetaja

Palun meenutage enda (parimat) informaatikaõpetajat ja analüüsige tema õpetamisvõtteid – millised tema poolt õpetamisel kasutatud tehnikad, metoodilised võtted, õppematerjalid ja -vahendid aitasid kõige paremini kaasa õpilaste (ka teie) informaatika-alaste õpitulemuste paranemisele? Kui teil ühtegi head informaatikaõpetajat pole olnud, siis võite ka kriitiliselt analüüsida oma õpetaja didaktilisi nõrkusi.

Oma esimesest informaatikaõpetajast ei mäleta ma enam suurt midagi. Oli pikk patsiga tüüp, õpetas programmeerimist, kahendsüsteemist kümnendsüsteemi teisendamist…

Tartu Kunstikooli ajast mäletan ainukest kursust, kus õppisime Adobe Illustratori põhilisi võimalusi. Enamasti õppejõud näitas ette, kuidas midgai teha, siis pidime oma ideed teostama.

Kõige rohkem on mind imestama pannud ilmselt Jaagup Kippar Haapsalu Kolledži ajast oma programmeerimistega. See on uskumatu, kuidas inimesel on vähemalt 10 programmeerimiskeelt (või isegi rohkem) sama selged nagu emakeel! Loengus oli ta lõputult kannatlik minusuguste tuutudega ja lõpuks sain ma isegi mõne keelega heaks sõbraks. Lõpuks aitasin paar aastat hiljem oma venda Jaagupi kodutöödega :). Kuigi praeguseks on nendes keeltes palju muutunud ja mina olen palju unustanud, on Jaagupi õppeainetest olnud mulle tohutult kasu – orinteerumine paljudes keskkondades, mõnikord peab koodi piiluma ja seal mõnda asja sättima.