Kodutöö: Tagasiside kursusele

Meie esialgne rühmatöö oli planeeritud hoopis teistsugusena, kui see lõpuks välja kujunes. Ilmselt saime mingil hetkel millestki teistmoodi aru, sest praegu tagasi mõeldes, oleksime võinud ikkagi oma algse ideega edasi minna ja seda mitte poole peale kohandada, aga ka lõpptulemus tuli OK.

Olen seda meelt, et lihtsam oleks olnud terviklikku tööd kujundada, kui alguses oleks olnud teada, millistest osadest töö koosnema peab. Samas teadmata täiesti järgnevate osade täielikkus sisu – kas siis ikka oleks sellest abi? Võib-olla siiski oleks olnud lihtsam valida sobivat teemat – pidime mingil hetkel oma tööd kohendama, kuna olime mõelnud pigem tarkvaraarenduse peale.

Ma arvan, et kõige vajalikum on minu jaoks minu töös hetkel õpiväljundid ja nende sõnastamine. Ilmselt liigub ka üldhariduskool selles suunas, et õpiväljundite sõnastamisele hakatakse rohkem rõhku panema.

Kuigi tegin lõppkokkuvõttes ühe lisatöö (Wikipeedia artikli), sest lõpuks pidin ikka inglisekeelsete materjalide põhjal endale selgeks tegema “kivikese tiigis”, siis tunnen, et selle artikli loomine oli kasulik õppetund – kui tahta teha asjalik sissekanne, siis see on väga ajamahukas töö. Lugedes ühe järgneva plaanitud vabaaine ainekaarti, tulebki ühe tööna luua ka Wikipeedia artikkel, ni et seda kogemust saan edaspidi kindlasti kasutada. Üks mõte on isegi pakkuda välja oma koolis ühe loovtöö teemana Wikipeedia artkli loomist.