Kivike tiigis

A Pebble-in-the-Pond. David Merrill

Merrilli õpetamise põhiprintsiibid, mis keskenduvad üldistavatele oskustele:

 • demontratsioon: õppijad vaatavad nn demonstratsioone (nt katse, juhtumianalüüsid, eluliste probleemide lahendused);
 • rakendamine: õppijad rakendavad uusi teadmisi;
 • ülesandekesksus: õpetamine on üles ehitatud ülesannete-põhiselt
 • aktiveerimine: õppijad aktiveerivad arasemaid teadmisi või kügemusi;
 • lõimimine: õppijad lõimivad õpitut igapäevase eluga.

Demontratsioonid, õpitu rakendamine ja ülesanded peavad vastama teatud nõuetele, nt seos õpitava uue teemaga, õpetajapoolne tagasiside ja taanduv toestamine, koostöö kaasõppijaga.

Üldistavad oskused on:

 • mõiste klassifitseerimine (kuuluvusseos, kind-of),
 • protseduuri sooritamine (järgnevusseos, how-to),
 • tegevuse tulemuste ennustamine või ebaõnnestumise põhjuste seletamine reegli abi(põhjus-tagajärg seos, what-happens-if).

Kõik üldistavaid oskusi on võimalik esitada:informatsioonina ja juhtumikirjeldusena.

Informatsioon:

 • üldine;
 • erijuhte kaasa;
 • rakendatav paljudes kontekstides;
 • saab esitada (räägi);
 • saab meelde tuletada (küsi).

Juhtumikirjeldus (portrayal):

 • keskendub ühele konkreetsele elulisele juhtumile;
 • pole ülekantav või üldistatav;
 • saab demonstreerida (näita);
 • saab rakendada (tee).

Kivike tiigis

Nimi tuleb visuaalsest metafoorist. Õppeprotsessi jäjestikused sammud on kui lainetus, mis tekib kivi vette viskamisel.

 1. KIVIKE on antud juhul lahendamist vajab probleem või tervikülesanne mingis  elulises kontekstis.
 2. JADA on järgnev lainering liikudes seestpoolt väljapoole: tervikülesandele lisaks tuleb koostada sarnaste ülesannete jada, mis reastatakse raskuse järjekorras.
 3. ANALÜÜS: alamülesannete sooritamiseks vajalike teadmiste ja oskuste määratelmine.
 4. STRATEEGIA: õpetamise strateegia valik iga ülesande jaoks.
 5. DISAIN: tegevused kohandatakse väljavalitud õpikeskkonnaga, kujundatatakse õppematerjalid.
 6. TOOTMINE: keskendutakse koolitustoote lõplikule väljaarendamisele, vajadusel masstootmisele.

Mul tekkis väike ebakõla. Tädi Susani näites tekkis minul arusaam, et tegelikult oma põhieesmärki, õpetatavat teemat (õpilastele tabeltöötluse õpetamine) ei paigutagi ma kuhugi Kivike-tiigis mudelisse. Oma teemat/eesmärki hoian seega ise meeles ja mudelisse paigutan ainult selle, mis aitavad mul jõuda eesmärgini – õpilased oskavad kasutada lihtsamaid tabeltöötluse võtteid. Kuigi eesmärki ise mudelisse ei sõnastata on ta siiski mudeli osade siduja.

kivike_tiigis

Kasutatud on õppejõu konspekti

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga