Kodutöö: Õppedisaini mudelite võrdlus

Valisin kodutööks Wikipeedia artikli loomise. Pean ütlema, et see oli paras peavalu, et luua artikkel nõuetele vastvalt ning olen täiesti kindel, et see artikkel polegi seda – iga kord uuesti vormistusnõudeid lugedes avastad midagi uut, mis seal veel peaks olema.

Põhiline probleem, mis tekkis, oligi tegelikult vormistamine. Esmäapilgil jääb mulje, et vormistusnõuded Wikipeedias on mitmes kohas ja mitme artiklina. Näiteks oli selliseid situatsioone, kus eile lugedes vormistusnõudeid leidsin ühe näite, kuidas luua kategooriaid, aga kohe seda oma artiklis ära ei teinud ning täna lugedes ei sattunud enam samale juhendile…  On olemas näiteks artiklite “Vormistusreeglid”, aga  sama hästi võid hoopis sattuda juhendile “Lehekülje redigeerimine”, aga leitavad nad on erinevatest kohtadest ja sisu poolest ka erinevad, kuigi artikli jaoks on mõlemaid vägagi vaja.

Ülesande lahendus ise siin: Veebipõhised testid