Evalvatsiooni plaan

Evalvatsioonis kasutan jalgratturieksamit.

Eksam koosneb kahest osast: teooria eksamist ja sõidueksamist. Teooria eksam on sooritatud kui testis on õigesti  vastatud vähemalt 13-le küsimusele 15-st. Sõidueksamile lubatakse peale teooriaeksami sooritamist. Sõidueksamil võib õpilane teha 2 sõiduviga.

Hiljem toimub vaatlus. Kaks kuud hiljem jälgin õpilasi jalgrattaga tänaval sõitmas. Kui õpilase jalgratas vastab nõutud varustuse tasemele ning õpilasel on kiiver õigesti peas.

Kodutöö: Õppedisaini mudelite võrdlus

Valisin alternatiiv ülesande ning otsustasin teha eesti keelse artikli õppedisaini põhimõiste teemal.

Sisupakett on terviklik, ühe teema kohta käiv, iseseisvakas omandamiseks mõeldud mitmest eraldi leheküljest ning sisukorrast koosnev elektrooniline õppematerjal. Sisupakett ehk lühikursus võib olla üks õpiobjekti või e-kursuse osa. Sisupakett koosneb mitmest oma vahel seotud leheküljest. 

Enamasti sisaldavad sisupaketid järgmisi osi:

 • avaleht: pealkiri, teema nimetus, sihtrühm, andmeid autori kohta (nimi, loomise aasta, töökoht, kontaktandmed), eesmärgid/väljundid, vajalikud eeltingimused, sisupaketi lühitutvustus, info sisupaketi läbimiseks kuluva aja kohta
 • sisukord: teemade loetelu, millest on võimalik liikuda otse vastavale leheküljele
 • sisu: õppematerjalid, viited teistele teemakohastele veebilehekülgedele ja lisafailidele, harjutused, viiteid kasutatud algmaterjalidele jne.
Sisupaketti koostamisel peaks arvestama, et õppematerjal oleks:

 • mõistetav
 • õppeprotsessi toetav
 • korrektselt disainitud
 • autoriõigusi arvestav
Lisaks peaks sisupakettide loomisel kasutama erinevaid multimeedia võimalusi:
 • graafikat
 • animatsioone
 • stimulatsioone
 • digitaalset videot ja audiot
 • videoloengut
Sisupaketi lehtede valmistamiseks on hea kasutada programmi eXe Learning, sest
valmis materjale saab eksportida IMS ja SCORM pakettidena ning importida neid õpikeskkondadesse (näiteks Moodle, WebCT) või salvestada lihtsalt veebilehekülgedena ja kasutada internetis ka ilma õpikeskkonnata.

 

Kasutatud materjal:

Hendla, K. (2005). Õpiobjektide vahetmine Adriadne ja WebCT cahel. Loetud aaderssil http://www.e-ope.ee/images/50000902/KadriHendla_AriadneWebCT.pdf

Marandi, T. (2007). Sisupakettide loomine. Loetud aadressil: http://lepo.it.da.ut.ee/~triinm/exe/index.html

Marandi, T. (2011). Sisupakettide loomine. Loetud aadressil: http://dspace.utlib.ee/dspace/bitstream/handle/10062/19332/index.html

 

Kodutöö: Blogipõhise õppe kogemus

Ei ole ennem kokku puutunud blogipõhise õppega. Kõik, kõik on uus. Blogimisega tegelesin 2009 aastal Digitiigri kursusel. Blogipõhine õpe on minu jaoks e-õpe, sest õppimine toimub läbi arvuti. Õppejõud paneb ülesse kodus teha vajavad tööd, õppimiseks vajaliku materjali, ning üliõpilased lahendavad, arutlevad, kirjutavad ülesannete kohta. Lisaks on võimalus lugeda ka kaasüliõpilaste arvamusi ning saata neile kommentaare.