e-portfoolio ja pädevused

E-portfoolio on minu jaoks uus mõiste. Sõna portfoolio ei ole tundmatu, olen kasutanud koolis, olen kogunud infot õpilase arengu kohta erinevates ainetes. E-portfoolios täht e annab mõista, et mõiste on seotud arvutiga.

Erinevaid materjale lugedes sõnastasin endale mõiste.

E-portfoolio

… on õppija koostatud kollektsioon, mida õppija on aja jooksul õppinud ja mida ta oskab teha.

… on, kui personaalse õpikeskkonnana kasutatav veebipõhine tarkvara, mis võimaldab kasutajal pädevusstandardiga seotuna esitleda enda õppimist või ametialast arengut tõendavaid materjale.

Helen Barrett on defineerinud e-portfooliot järgmiselt:  kogumik õppija poolt loodud, valitud, järjestatud, reflekteeritud ja esitletud materjalidest, tõendamaks õpitust arusaamist ja personaalset arengut teatud ajavahemiku jooksul. Olulise tähtsusega on õppija refleksioonid endaloodud materjalide kohta, aga ka refleksioonid arengu kohta portfoolios esitatud teemal. H. Barrett peab oluliseks, et e-porfoolios on kajastatud refleksioonid mineviku, oleviku ja tuleviku kohta. (Loetud aaderssil: http://portfooliokursus.wordpress.com/lugemismaterjal-1/1-nadal-e-portfoolio-moiste-ja-naited/)

Barrett on kirja pannud e-portfoolio loomise viis sammu:

 1. Määratle eesmärgid, vajadused, sisu;
 2. Loo portfoolio baas;
 3. Reflekteeri regulaarselt;
 4. Jaga oma portfooliot mentorile või tööandjale;
 5. Esitle oma saavutusi, arengut, pädevusi.

On olemas kuus e-portfoolio tüüpi:

 1. Hindamisportfoolio – eesmärgiks oskuste demonstreerimine etteantud skaalal.
 2. Esitlusportfoolio – saavutuste, oskuste demonstreerimine, tõendite esitamine.
 3. Õpiportfoolio – õppimise dokumenteerimine ja juhtimine; näitab õppija arengut teatud perioodil;
 4. Personaalse arengu portfoolio – toetab personaalse arenguga seotud tegevuste reflekteerimist (õppimine, tegevused, saavutused) ja planeerimist (isiklik, haridus, karjäär).
 5. Rühmaportfoolio – rühm saab arendada portfoolio sisu ja esitlust.
 6. Tööportfoolio – kombineerib kõiki eeltoodud portfoolio tüüpe.

Endale looksinkas õpiportfoolio või personaalse arengu portfoolio. Tulevikus võib e-portfooliost saab CV, kuhu on salvestatud kogu inimese või õppija elutöö, millest luuakse erinevates formaatides vaateid esitamiseks kas sõpradele ja perekonnale, koolile, tööandjale, tööintervjuul või sisseastumiseksamitel.

Minu personaalse arengu portfoolio jaguneks kaheks suureks teemaks: töö koolis ning õpingud TLÜ-s.

 1. minu CV;
 2. läbitud kursuste nimekiri;
 3. minu koostatud töömaterjalid: tundide töökavad, esitlused, testid;
 4. kasulikud viited, mida oma töös kasutan;
 5. foto materjalid tundidest;
 6. minu vaba aeg
 7. TLÜ õppingute materjalid, mida saan kasutada oma töös
 8. eneseanalüüsid

Teine pool kodusest ülesandest olid pädevused. Digitiigri kursusel 2009. aastal pidime hindama oma IKT oskusi kursuse alguses ning lõpus. Alguses arvasin endast hästi, et oskan infotehnoloogilisi vahendeid kasutada heal tasemel, kuid kursusel osaledes jäin nii mõnedki korrad hätta ülesannetega. Kursuse lõpus oma pädevuste hindamisel ei olnud enam nii üleolev. Ka magistriõpingutesse tulles, arvasin, et oskan kasutada infotehnoloogilisi vahendeid heal tasemel. Kuid igal õpingute laupäeval tunnen raskust, et aru saada, mida teha ja kuidas teha. Tunnen, et minu pädevused on alla head taset.

Tutvudes  õpetajate haridustehnoloogiliste pädevustega, siis tunnen, et arenguruumi on. Koolis töötades ei ole juhtkond pädevustele rõhku pannud, iga õpetaja arendab oma pädevusi nii nagu ise soovib. Mina, tutvudes pädevustega, soovin oma oskusi arendada väga.

Kasutatud materjal:

Pata, K., Laanpere, M. (2009). Tiigriõpe:haridustehnoloogia käsiraamat. Tallinn: TLÜ informaatika instituut.

Roždestvenskaja, L. (2010). Õpetaja e-portfoolio – kellele ja mille jaoks. Loetud aadresil: http://koolielu.ee/info/readnews/65897.

 

 

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga