Tehnoloogiapõhine õpe organisatsioonis

Kursuseprogramm

Aine taust (probleem)

Organisatsioonides:

 • tehnoloogiat kasutatakse info jagamiseks, mitte õppimise ja teadmuse jagamiseks;
 • indiviidi õppimine on pigem formaalne ja leiab aset läbi täiendkoolituse;
 • mitteformaalne õppimine on episoodiline, ei ole üldjuhul planeeritud ja mõtestatud;
 • juhised sageli ülevalt alla, liikmete teadmust ei osata arvesse võtta;
 • teadmus ei ole sageli dokumenteeritud, jagatud ja avatud õppimiseks.

Õppimine leiab aset, kui toimub oluline muutus… (Harri-Augstein & Thomas, 1991)

Bereiter

Enesejuhitud õppimine – seesmiselt reguleeritud ja algatatud protsess. (Knowles)

Organisatsiooni õppimine. Vastastikuses seoses indiviidi õppimisega. Sotsiaalne protsess.

Pädevuspõhine õppimine – teadmised, oskused, hoiakud. Nt kutsestandard.

Mitteformaalne õppimine. Mitteformaalse õppimise väljakutsed.

Õpianalüütika. Tehnoloogia kasutamisest jäävad märgid. Teadlikud (nt pildid Facebookis, ülesanded Moodle’is, blogis jne) ja mitteteadlikud (Moodle’i materjalide vaatamise sagedus). Andmete analüüsimine (ärakasutamine) õppimise toetamiseks.

Õppimisprotsess: koostöös õppimine, pädevuspõhine õppimine, kogemusest õppimine, refleksiooni olulisus õppimises.

Tehnoloogiad klastri õppimise toetamiseks

 • Portfooliopõhised personaalse arengu toetamiseks – kogun, planeerin ja analüüsin, reflekteerin, jagan (valideerimiseks, atesteerimiseks);
 • Pädevuste, normide haldamise toetamiseks – õppimine seotud pädevustega ja tõendusmaterjalidega, pädevusprofiili loomine;
 • Teadmuse loomise ja jagamise toetamiseks.

Vigadest õppimine.

Ülesanne 12.aprilliks 2014.a.

Kaardistus:

 • toimiva ja kasutusel olevad tehnoloogiad õppimise, teadmuse ja info jagamiseks;
 • milliseid praktikaid (konverentsid, koolitused, kohvilauad jne) organisatsioonis esineb?
 • millised kitsaskohti tajutakse tehnoloogiapõhise õppe või info jagamisel?

Mitte ainult vaatlus – küsi, vestle, tee küsimustik jne. Küsimused (esitluses).

Kodune ülesanne

Toimivad ja kasutusel olevad tehnoloogiad õppimise, teadmuse ja info jagamiseks

 • Telefonivõrk – nii laua- kui mobiiltelefonid, lühinumbrid, + kiire ühendus, mobiilse interneti võimalus, – erinevad võimalused (osadel on ja osadel mitte), info puudulikkus asutusesiseselt (puudub nn telefoniraamat)
 • Siseveeb – organisatsioonisisese (üldine ja üksusepõhine) info edastamiseks; võimaldab luua töötaja e-portfoolio ja arenguvestluse ettevalmistava materjali; võimaldab jagada dokumentatsiooni; – dubleerib osaliselt WD-d ja ÕIS-i; piiratud võimalused (nt inimese kuulumine mitmesse üksusesse); arendusjärgus;
 • WebDesktop (WD) – dokumendihaldussüsteem – kõik organisatsiooni dokumendid ja kogu dokumentide liikumine seoses töötajaga. Kokkuvõtlikult iseloomustaks sõnadega – “suur kaos”. – oluliste dokumentide süsteemsus (nt kehtivad korraldused); kas kõik või mitte midagi (osad kirjad meili teel, osad läbi WD);
 • ÕIS – õppeinfosüsteem, kus kogu info tudengite kohta; õppimise koht õppejõududele;
 • Välisveeb – avalik info;
 • ASIO – tunniplaanisüsteem.
 • listid – info edastamiseks.

Praktikad

Igal kolmapäeval administratsioonikoosolek, iga kuu esimene kolmapäev – üldkoosolek, temaatilised ja konkreetse sihtrühma infotunnid (nt õppetöö koordinaatorid), töötajate arenduspäevad (kogu kollektiiv, konkreetne sihtrühm nt õppejõud), koolitused (õppetöö korraldus, kursuseprogramm, ÕIS-i kasutamine), töörühmad (turundus, arendus, rahvusvaheline nädal jne); igapäevane nõustamine ja individuaalsed vestlused.

Kitsaskohad

 • süsteemid ei suhtle omavahel (ÕIS ja ASIO, WD ja siseveeb)
 • infopaljusus
 • info dubleerimine – siseveebis, listi jne
 • ühise aja leidmine – õppimiseks;
 • töötajate motivatsioon (mugavustsoon, “vana aja” igatsus).

 

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga