Algab Haridustehnoloogia praktika

Sissejuhatav ülesanne

Kursuse ajaveeb

Kursus EduFeedr’is

8.septembril algab haridustehnoloogia praktika (IFI7058, 10 EAP). Kuna esimese praktikaseminari ajal teen TLÜ värvides tervisesporti, siis teen esimese sissejuhatava postituse, mille sisuks on sissejuhatav ülesanne (praktika eesmärgid ja ootused, praktikakoha tutvustus ja valiku põhjendus). Liitusin kursusega EduFeedr’is.

Enne postituse kirjutamist töötasin läbi praktika õpijuhise, praktikajuhendi ning praktika ülesanded ja ajakava.

Praktika eesmärgid ja ootused

Minu praktika eesmärgid ja ootused on seotud haridustehnoloogi ametikohaga koolieelsetes lasteasutustes. Sisendi praktikasse annavad haridustehnoloogia magistriõpingute esimese aasta õppeained ning senine tööpraktika lasteaiaõpetaja ja lasteaia õppealajuhatajana ning lasteaiaõpetajate koolitajana nii taseme- kui täiendusõppes.

Aine Haridustehnoloogilised uuringud ja evalvatsioon raames kirjeldasin vajadust lasteaias töötava haridustehnoloogi järgi ja tema tööülesandeid.

Minu magistritöö sisuks saab olema lasteaiaõpetajate haridustehnoloogilised pädevused ning nende kujunemise toetamine õpetajate koolituses.

Õppejõuna ja õppekava suunamooduli haridustehnoloog lasteasutuses väljatöötajana soovin olla kursis hetkeolukorraga ning võimalustega.

Praktika eesmärgid on:

  • saada ülevaade lasteaias tegutseva haridustehnoloogi tööülesannetest ja -korraldusest;
  • analüüsida haridustehnoloogi rolli lasteaia õppeprotsessis, tema tööülesandeid ja -korraldust;
  • analüüsida lasteaiaõpetajaid koolitava kõrgkooli haridustehnoloogi rolli eriala õppekavas (haridustehnoloogilise toe sisu õppejõududele ning selle seotus õppekava sisulise rakendumisega);
  • saada praktiline töökogemust haridustehnoloogina lasteaias ning sellest lähtuvalt analüüsida ja täiendada haridustehnoloogi tööülesandeid;
  • viia läbi pilootuuringud magistritöö raames, analüüsida uurimisinstrumente, viia sisse vajalikud muudatused ja täiendused.

Praktikakoha tutvustus ja põhjendus

Vaatluspaktika

Laagri Lasteaed, kus haridustehnoloogi tööülesandeid (mittekoossseisulise töötajana) on mitme aasta vältel täitnud Elyna Nevski. Haridustehnoloogi ametikohti koolieelsetes lasteasutustes ei ole. On üksikud lasteaiad (Laagri Lasteaed, Tallinna Tuule lasteaed), kus õpetajatele on loodud haridustehnoloogilise toe võimalus.

TLÜ Pedagoogiline Seminar – kõrgharidust andev asutus, kus koolitatakse (nii taseme- kui täiendusõppes) lasteaiaõpetajaid ning kus töötab haridustehnoloog. Võimalus saada ülevaade tema panusest õppekavade sisulisse rakendumisse.

Põhipraktika

Laagri Lasteaed ja Tabasalu lasteaed Tibutare – lasteaiad, kus on loodud tehnilised võimalused ja tugisüsteemid IKT rakendamiseks lasteaia õppeprotsessi ning õpetajate haridustehnoloogiliste pädevuste kujunemiseks.

 

One thought on “Algab Haridustehnoloogia praktika

  1. Suur tänu, Kaire. Oled seadnud endale realistlikud ja huvitavad praktikaeesmärgid ning oled mõelnud ka kenasti praktikakoha valikule. Head praktika jätku sulle.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga